Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
Konkursy dotacyjne

 

W ramach Programu „Równać Szanse” ogłaszane są:

 

Konkursy otwarte:

  • Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) - najbliższy nabór rozpocznie się w drugiej połowie sierpnia 2015 roku.

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

Maksymalna kwota dotacji to 7 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Konkurs ogłaszany jest w sierpniu.

 

Przykładowe formularze dokumentów konkursowych (mogą ulec zmianie przed ogłoszeniem konkursu):

Zasady konkursu do pobrania  Wzór formularza wniosku  Kryteria oceny merytorycznej 

 

 

  •  Ogólnopolski Konkurs Grantowy (OKG) - najbliższy nabór wniosków rozpocznie się w połowie stycznia 2016 roku.

Konkurs ma dwa etapy, wnioski składać mogą organizacje pozarządowe mające siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim wybrane organizacje po odbyciu szkolenia mogą składać projekty.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które: rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, skutecznego planowania, zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów; wzmacniają wiarę we własne możliwości.

Maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy, realizowane ze stałą grupą minimum 20 młodych ludzi w wieku 13-19 lat.

 

Przykładowe formularze dokumentów konkursowych (mogą ulec zmianie przed ogłoszeniem konkursu):

Zasady konkursu do pobrania   Wzór formularza wniosku, etap I   Kryteria oceny merytorycznej 

 

 

Konkursy zamknięte:

 

  • Fora Lokalne I etap

Konkurs przeznaczony jest dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie „Równać Szanse” i mają siedzibę w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Celem konkursu jest zorganizowanie Lokalnego Forum Programu „Równać Szanse”, które będzie miejscem spotkania osób zainteresowanych wspieraniem rozwoju młodych ludzi i podjęciem wspólnej dyskusji na temat zasobów środowiska i wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Pożądanym efektem forum jest podjęcie inicjatyw lokalnych działań na rzecz młodych ludzi mieszkających w danym środowisku. Maksymalna kwota dotacji wynosi 5 000 zł.

Konkurs ogłaszany jest w lutym.

 

  • Fora Lokalne II etap

Konkurs jest przeznaczony dla wybranych organizacji, które najlepiej zrealizowały fora lokalne w poprzednim roku. Fora na II etapie mają być miejscem, w którym możliwa będzie kontynuacja dyskusji na temat zasobów środowiska lokalnego i barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Dyskusja ta będzie prowadzona w oparciu o sporządzoną wcześniej diagnozę środowiska.

Organizacje mogą starać się o dofinansowanie do 7 000 zł na przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego i zorganizowanie forum.

Konkurs ogłaszany jest w lutym.

 

  • Projekty Modelowe

Konkurs adresowany jest do organizacji, które zrealizowały najlepsze projekty w zakończonej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse”. Wybrane organizacje mogą otrzymać dotację do 15 000 zł na opracowanie metodyki swojego projektu i wydanie jej w formie publikacji.

Konkurs ogłaszany jest w styczniu.

 

  • Projekty Modelowe - Replikacje

Konkurs skierowany jest do organizacji, które opracowały metodykę swojego projektu i wydały ją w formie publikacji Projektu Modelowego w ramach Programu „Równać Szanse”.

Celem konkursu jest upowszechnienie metod działań Projektów Modelowych Programu „Równać Szanse” poprzez przeszkolenie przedstawicieli organizacji lub instytucji, które zainteresowane są realizacją i wprowadzeniem działań według metodyki wybranego Projektu Modelowego w nowym środowisku. Organizacje mogą się starać się o dotacje do 20 000 zł.

Konkurs ogłaszany jest w styczniu.

 

Aby uzyskać informacje o ogłaszanych konkursach zapraszamy do działu aktualności lub prosimy o kontakt mailowy rownacszanse@pcyf.org.pl

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.