Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
Nakręćmito! - Murowana (re) aktywacja
Realizowany przez: Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej w Murowanej Goślinie
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Jakub Niewiński
Cel: Działania umożliwią młodym ludziom rozwinięcie umiejętności społecznych, sprawnego komunikowania się z innymi i pracy w grupie oraz sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi oraz instytucjami. Umożliwią im także aktywne uczestnictwo w planowaniu, przygotowaniu i realizacji różnorodnych zajęć w ciekawej formie (wzmocnienie kreatywności i samodzielności) oraz stworzą szansę publicznej ich prezentacji (wzmocnienie wiary we własne mocne strony i w możliwość odniesienia sukcesu).
Odbiorcy projektu: Grupa 24 osób w wieku 13-19 lat zamieszkująca gminę Murowana Goślina.
Streszczenie projektu
Opis działań:
Zaplanowany w projekcie film stanie się pretekstem do różnorodnych działań młodych ludzi, którzy rozwiną swoje kompetencje współpracy w grupie, planowania i organizowania czegoś dla innych oraz odkryją swój potencjał twórczy, poprawią relacje z innymi i wzmocnią poczucie własnej wartości. Ludzie młodzi doświadczą bycia członkiem grupy oraz własnego sprawstwa i wpływu na otoczenie. Uczestnicy projektu zaplanują remont/adaptację/rewitalizację małej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 na salę kinową/multimedialną. W Murowanej Goślinie jeszcze 25 lat temu działało prężnie kino, po którym została tylko ruina. Młodzież reAKTYWUJE więc kino i zaprosi lokalną społeczność na comiesięczne seanse połączone z dyskusją. 3-osobowe zespoły, będą pracować nad materiałem reportażowym na temat wybranej organizacji pozarządowej/stowarzyszenia/grupy nieformalnej. Poprzez nakręcony reportaż-film młodzi uczestnicy projektu reaktywują daną grupę, wzmocnią jej potencjał, wykorzystają do tego aparaty oraz telefony komórkowe. Utrwalą nie tylko profil danego stowarzyszenia/organizacji/grupy, ale przyjrzą się jej codziennej działalności oraz realizowanym projektom (młodzi ludzie staną się swoistymi obserwatorami wybranych działań danej grupy). Dzięki reportażom powstanie pierwszy w Murowanej Goślinie katalog prężnie działających stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych, dający szansę lepszej komunikacji pomiędzy organizacjami i ich członkami. Na zakończenie projektu w trakcie jego świętowania zostanie wyłoniony najlepszy reportaż i otrzyma statuetkę anioła, znajdującego się w herbie Murowanej Gośliny. Dzięki działaniom młodzi ludzie wzmocnią wiarę we własne siły oraz pewność siebie i poczucie własnej wartości. Praca nad koncepcją adaptacji/remontu rozwinie umiejętność współpracy w grupie przy uwzględnianiu poglądów innych ludzi. Ważna będzie także umiejętność dzielenia się obowiązkami. Młodzi ludzie nawiążą współpracę z różnymi organizacjami. Na zakończenie projektu jego uczestnicy przygotują wielką galę, na którą zaproszą rodziców, dziadków, wszystkich sojuszników, partnerów, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, nauczycieli, swoich rówieśników oraz przedstawicieli mediów lokalnych i regionalnych. Odbędzie się ona w Auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie. W trakcie spotkania zostaną pokazane reportaże o stowarzyszeniach i innych grupach, które powstawały przez 8 miesięcy i zostaną wyłonieni zwycięzcy.
Budżet projektu: 50 000 zł
Dotacja: 40 000 zł
Rocznik: RS 2015
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

 

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej w Murowanej Goślinie pokaż / ukryj
Miejscowość: Murowana Goślina
Ulica, nr domu i lokalu: ul. Poznańska 16
Kod pocztowy i Poczta: 62-095 Murowana Goślina
Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Telefon:
Adres poczty elektronicznej: stemplewskae@wp.pl
Adres strony internetowej:

 

Lokalizacja projektu pokaż / ukryj
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.