Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
Płomienie pod naszą kontrolą
Realizowany przez: Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Agnieszka Zyskowska
Cel: Celem projektu jest nabycie kompetencji współdziałania w grupie oraz zdobycie przez uczestników wiedzy pożarniczej połączonej z elementami historii i tradycji, kształtującej postawy prospołeczne i poczucie tożsamości lokalnej.
Odbiorcy projektu: Grupa 24 osób w wieku 13-19 lat.
Streszczenie projektu
Opis działań:
Tematem wiodącym będzie utworzenie młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz działania okołopożarnicze takie, jak: survival czy zajęcia z samoobrony, które mają poprawić wśród uczestników sprawność fizyczną i uświadomić im, że dzięki samodyscyplinie są w stanie osiągnąć bardzo wiele. Grupa będzie musiała zaadoptować udostępnione im pomieszczenia na własne cele poprzez wspólną pracę-malowanie, odświeżenie. Planowany jest wyjazd do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz Centrum Nauki Kopernik. Grupa nabyte umiejętności zaprezentuje podczas Gminnych Dożynek, co umocni wiarę w siebie wszystkich uczestników oraz zwiększy wśród nich chęć działania. Podczas realizacji projektu młodzież odbędzie spotkanie z emerytowanym Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej, który przekaże im historyczną wiedzę dotyczącą działań pożarniczych. Dodatkowym zadaniem młodzieży będzie wyszukiwanie i odświeżanie historycznych wiadomości oraz historycznych zdjęć dotyczących OSP w regionie. Poprzez realizowany projekt młodzi nauczą się planowania działań i zdobędą kompetencje w zakresie rozwoju osobistego: samoświadomość, wiara w siebie. Uczestnicy będą najpierw planować działania a po realizacji każdego z nich przeprowadzą ewaluację - przy wsparciu dorosłych. Dowiedzą się jak wykorzystywać zasoby własne i te dostępne w najbliższym otoczeniu. Zdobędą umiejętność wyznaczania celów i rozwiną kompetencje społeczne. Zdobędą umiejętności teoretyczne i praktyczne w dziedzinie pożarnictwa. Poprawią swoją sprawność fizyczną. Zakończeniem projektu będzie spotkanie integracyjne młodzieżowych grup OSP oraz zaproszonych gości w Wigilię Św. Andrzeja. Przewidywany jest poczęstunek oraz projekcję zdjęć z realizacji projektu.
Budżet projektu: 27 814 zł
Dotacja: 21 700 zł
Rocznik: RS 2015
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowie pokaż / ukryj
Miejscowość: Kalinowo
Ulica, nr domu i lokalu: Marii Konopnickiej 1
Kod pocztowy i Poczta: 19-314 Kalinowo
Województwo: warmińsko - mazurskie
Powiat: ełcki
Telefon:
Adres poczty elektronicznej: kalinowo.osp@gmail.com
Adres strony internetowej: 876298834

 

Lokalizacja projektu pokaż / ukryj
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.