Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
zaŻUŁAWialnia
Realizowany przez: Stowarzyszenie Witalis
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Maciej Dunajski
Cel: Najważniejszym celem projektu jest wzmocnienie wiary uczestników we własne możliwości poprzez stworzenie im okazji do wspólnego działania, samodzielnego planowania i organizowania rozmaitych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.
Odbiorcy projektu: Grupa: 21 osób w wieku 14-17 lat mieszkająca w Lisewie Malborskim.
Streszczenie projektu
Opis działań:
W ramach projektu młodzież zrealizuje zaplanowane przez siebie inicjatywy skoncentrowane wokół poznawania regionu zamieszkania, odkrywania jego walorów i promowania ich za pomocą różnych narzędzi. Tytuł projektu odnosi się do idei „fabryki”, w której „zażuławia” się ludzi, „zaraża” ich Żuławami, buduje się ich poczucie więzi z regionem, wyposaża w wiedzę o nim i zachęca do działań na rzecz jego społeczności. Trzy grupy zadaniowe na różne sposoby będą zdobywały i upowszechniały wiedzę na temat Żuław i ich mieszkańców. Grupa „Ludzie i smaki” w ramach zbierania historii mówionej przeprowadzi wywiady z mieszkańcami, badając historię i kulinarne tradycje oraz korzenie rodzin, przeprowadzi działania z miejscowym kołem gospodyń wiejskich, zorganizuje kulinarny konkurs i gry terenowe oraz wykorzysta zebraną wiedzę w przygotowaniu kodów QR z ciekawostkami, które rozmieści w różnych miejscach gminy. Grupa odpowiedzialna za promocję działań –„Widoki i wizerunki”- poprowadzi miniagencję reklamową produkującą gadżety promujące walory Żuław podczas autorskich przedsięwzięć i lokalnych targów, opracuje i wyda kalendarz-notatnik zawierający różnorodne ciekawostki na temat przestrzeni i społeczności gminy Lichnowy, a także przeprowadzi akcję zbierania zdjęć, z których zostanie przygotowana outdooorowa wystawa w czterech wsiach gminy. Członkowie grupy „Wspólnota” zbadają dobre praktyki w działaniu na rzecz Żuław, przygotują spotkania z regionalnymi liderami i zaproszą ich na żywą bibliotekę z udziałem radnych i sołtysów gminy. Grupa ta opracuje trasę rowerowych wycieczek po Żuławach oraz we współpracy z młodzieżą i dorosłymi stworzy w ośmiu wsiach gminy Lichnowy murale na przystankach autobusowych. Finałowym wydarzeniem będzie pierwsze Święto Wału, festyn zorganizowany przez uczestników wykorzystujących zdobyte w trakcie realizacji projektu doświadczenie. Opanowywanie nowych umiejętności w drodze samodzielnego działania będzie również możliwe w drodze organizowania własnych wypraw i wizyt studyjnych oraz planowania programu wizyt, jakie złożą uczestnikom inne grupy projektowe, z którymi przeprowadzone zostaną wspólne inicjatywy.
Budżet projektu: 55 499 zł
Dotacja: 31 000 zł
Rocznik: RS 2015
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

 

Stowarzyszenie Witalis pokaż / ukryj
Miejscowość: Lisewo Malborskie
Ulica, nr domu i lokalu: ul. 10 Marca
Kod pocztowy i Poczta: 82-224
Województwo: pomorskie
Powiat: malborski
Telefon: 552712126
Adres poczty elektronicznej: jarmi2@wp.pl
Adres strony internetowej:

 

Lokalizacja projektu pokaż / ukryj
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.