Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
MATv Glow czyli Młodzieżowa Agencja Telewizji Pozytywnie Zakręconej
Realizowany przez: Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Urszula Żłobińska
Cel: Celem projektu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności społecznych, pozwalających im na lepszy start w dorosłe życie, takich jak: prowadzenie rozmów z osobami ważnymi, zdobywanie informacji, współpraca w grupie, prezentacja swojej pracy, swoich mocnych stron, podejmowanie decyzji, konsekwentne realizowanie planów.
Odbiorcy projektu: Uczestnikami projektu będzie 25 młodych ludzi w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich gminy Główczyce.
Streszczenie projektu
Opis działań:
Tematami wiodącym projektu są telewizja i film, których tworzenie pozwoli młodym ludziom na uzyskanie nowych i rozwinięcie posiadanych umiejętności. Młodzież chce stworzyć lokalną telewizję przekazująca pozytywne wiadomości o tym co dzieje się ich gminie. Będą przeprowadzać rozmowy i reportaże z osobami ważnymi społecznie. Nagrywając wiadomości i tworząc filmy będą śledzili życie społeczności lokalnej, zasobów przyrody, działań kulturalno-sportowych na terenie Gminy. Od początku realizacji działań będą również tworzyli film o życiu grupy, projekcie, jego realizacji, o gminie, jej zasobach i społeczności lokalnej. Młodzi będą musieli nauczyć się współpracy w grupie, podziału obowiązków, tolerancji i zrozumienia inności. W czasie comiesięcznych spotkań będą sami przygotowywać posiłki, gotować obiady. Uczestnicy opracują logo grupy, zakupią koszulki promocyjne, przygotują również materiały promocyjne: ulotki, zakładki do książek, na których będą informować o adresie internetowym, pod którym będzie można oglądać ich pracę - wiadomości, reportaże, krótkie filmy. W projekcie przewidziane są wyjazdy edukacyjne oraz wyjazd studyjny w celu nawiązania współpracy z młodymi ludźmi z sąsiedniej gminy. Młodzież planuje dwu-dniowe zakończenie projektu, aby większa grupa społeczności lokalnej mogła w niem uczestniczyć. W sobotę seniorzy, w niedzielę rodziny, dzieci, młodzież – podczas spotkania popołudniowego odbędzie się prezentacja nagranego filmu o grupie, gminie i społeczności lokalnej, omówienie działań i rezultatów projektu oraz wręczenie dyplomów i statuetek dla uczestników projektu, partnerów i osób wspierających. Podczas realizacji projektu młodzi poznają swoje mocne strony, nauczą się planować i realizować skutecznie plany, osiągać wyznaczone cele z poczuciem satysfakcji i sprawczości.
Budżet projektu: 55 705 zł
Dotacja: 40 000 zł
Rocznik: RS 2015
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

 

Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych w Główczycach pokaż / ukryj
Miejscowość: Główczyce
Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 8
Kod pocztowy i Poczta: 76-220 Główczyce
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski
Telefon: (059) 811 60 10
Adres poczty elektronicznej: promocja_glowczyce@poczta.fm
Adres strony internetowej:

 

Lokalizacja projektu pokaż / ukryj
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.