Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
3 x Z Zaplanuj, Zorganizuj, Zrealizuj
Realizowany przez: Stowarzyszenie Uwolnić Wiedzę w Wicku
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Izabela Kotlarz
Cel: Celem projektu jest rozwój wśród młodzieży umiejętności planowania i realizacji działań zakończonych sukcesem oraz wzrost wiary we własne możliwości poprzez organizowanie obozów i imprez o charakterze survivalowo- kulinarnym.
Odbiorcy projektu: Grupa 20 uczniów Gimnazjum w Wicku, w wieku 13-16 lat.
Streszczenie projektu
Opis działań:
Tematem przewodnim projektu jest „obóz”, który młodym kojarzył się na dwa sposoby: z grupą ludzi ( w projekcie więc będą dwa ściśle współpracujące ze sobą obozy- survivalowy i kulinarny) oraz z obozem w formie wyjazdu pod namioty. Projekt zaczyna się od organizacji obozu integracyjnego, następnie podczas "Survivalu w wielkim mieście" uczestnicy projektu spróbują odnaleźć się w wielkim mieście zdobywając umiejętność radzenia sobie w nietypowych dla nich sytuacjach miejskich. Zorganizują też kilkudniowy obóz dla siebie, spływ kajakowy, trzydniową wymianę z nowo poznanymi rówieśnikami, będą też współorganizować dużą imprezę gminną oraz samodzielnie organizować imprezę środowiskową pod nazwą "Turniej Survivalowo- Kulinarny". W wyniku projektu młodzi ludzie nabędą umiejętności organizacyjne, poznają narzędzia pomocne w planowaniu, będą potrafili przewidywać trudności i im zaradzić. Nauczą się sposobu osiągania celu. Zdobędą też wiedzę na temat swoich mocnych i słabych stron, dzięki czemu będą w stanie np. zaplanować swoją dalszą edukację. W trakcie projektu będą mieli również możliwość prezentacji własnych dokonań, co wpłynie na podniesienie umiejętności autoprezentacji oraz wzmocni wiarę we własne siły. Młodzież będzie umieszczać informacje o działaniach na Facebooku, na stronie internetowej szkoły i stowarzyszenia, fotorelacje puszczane będą w formie pokazu slajdów na telewizorze umieszczonym na szkolnym holu. Młodzi nabędą umiejętności planowania i realizowania działań prowadzących do osiągnięcia celu. Poznają narzędzia - wykres Gantta, narzędzia do ewaluacji. Będą potrafili stworzyć harmonogram, ocenić efekty swoich działań oraz odpowiedzieć na pytanie "czym chciałbyś się zajmować jako dorosły”. Końcowe Święto projektu będzie składało się z 2 części. Pierwsza odbędzie się w sali widowiskowej GOKiSu gdzie młodzież podsumuje projekt ( w formie prezentacji filmów, wywiadów i wystąpień). Podziękuje też osobom i instytucjom partnerskim. Druga część to turniej survivalowo- kulinarny zorganizowany dla drużyn, które wcześniej wyraziły chęć udziału. Turniej zakończy się wspólnym posiłkiem, przyrządzonym przez młodzież i znanego kucharza.
Budżet projektu: 51 350 zł
Dotacja: 40 000 zł
Rocznik: RS 2015
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

 

Stowarzyszenie Uwolnić Wiedzę w Wicku pokaż / ukryj
Miejscowość: Wicko
Ulica, nr domu i lokalu: Wicko 39
Kod pocztowy i Poczta: 84-352 Wicko
Województwo: pomorskie
Powiat: lęborski
Telefon: 604 63 22 44
Adres poczty elektronicznej: izabelakotlarz@o2.pl
Adres strony internetowej: www.uwolnicwiedze.yoyo.pl

 

Lokalizacja projektu pokaż / ukryj
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.