Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
Laboratorium odkrywców historii
Realizowany przez: Stowarzyszenie Lolek w Kupnie
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Urszula Puzio Szewc
Cel: Celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności społecznych, poprzez odkrycie, opisanie i popularyzację nieznanych i zapomnianych miejsc, stanowiących walor turystyczny miejsca zamieszkania uczestników. Przybliżenie historii Żydów kolbuszowskich i założenie Młodzieżowego Klubu Turystycznego.
Odbiorcy projektu: Grupa 25 osób w wieku 13-17 lat mieskzających w gminie Kolbuszowa.
Streszczenie projektu
Opis działań:
Działania młodych będą się koncentrować na odkrywaniu i dokumentowaniu zapomnianych i nieznanych miejsc na terenie gminy, głównie z obwodu szkolnego Zespołu Szkół w Kupnie, skąd pochodzą uczestnicy. Te zapomniane miejsca to przede wszystkim obiekty małej architektury sakralnej (kapliczki, krzyże przydrożne), cmentarz żydowski, synagoga, teren getta kolbuszowskiego oraz nieistniejącego zamku w Kolbuszowej. Efektem działań będzie przygotowanie i opisanie turystycznego szlaku rowerowego oraz wydanie folderu informacyjnego promującego walory turystyczne okolicy, w której mieszkają. Główne działania, które się do tego przyczynią to: plener malarski, plener fotograficzny, zajęcia łącznościowe i krótkofalarskie, informatyczne, historyczne, turystyczne, założenie strony internetowej projektu, poznawanie zasad i umiejętność organizowania turystyki, poznawanie muzycznej kultury turystycznej. Efektem działań będzie utrwalenie i udokumentowanie tych miejsc w formie zdjęć, prac plastycznych, dokumentacji dziennikarskiej, cyfrowej i internetowej a także założenie Młodzieżowego Klubu Turystycznego. Podczas trwania projektu będą odbywać się wyprawy badawcze, wycieczki rowerowe, kolejowe i autokarowe, zajęcia artystyczne (plastyczne i muzyczne), zajęcia techniczno-informatyczne, praca redakcyjno-dziennikarska, opracowanie i wykorzystanie narzędzi do monitoringu i ewaluacji projektu. Świętowanie projektu odbędzie się poprzez organizację uroczystego pikniku podczas którego uczestnicy wręczą gościom informatory i śpiewniki, zaprezentują wystawę fotograficzną i malarską, zaprezentują szlak turystyczny.
Budżet projektu: 57 768 zł
Dotacja: 37 000 zł
Rocznik: RS 2015
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

 

Stowarzyszenie Lolek w Kupnie pokaż / ukryj
Miejscowość: Kupno
Ulica, nr domu i lokalu: Kupno 81
Kod pocztowy i Poczta: 36-145 Widełka
Województwo: podkarpackie
Powiat: kolbuszowski
Telefon: 17 7446262
Adres poczty elektronicznej: mszamraj@gmail.com
Adres strony internetowej:

 

Lokalizacja projektu pokaż / ukryj
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.