Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
Programy PAFW

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA. Fundacja, kierowana przez niezależną Radę Dyrektorów, rozpoczęła swoją działalność w 2000 roku z podwójną misją: wspierania procesu konsolidacji polskich przemian zapoczątkowanych w 1989 roku, a także dzielenia się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami postkomunistycznymi.

 

W Polsce programy Fundacji koncentrują się na obszarach wiejskich i w małych miastach. Dominują w nich dwa motywy: wyrównywanie szans edukacyjnych, połączone z modernizacją oświaty, a także wyzwalanie i wspieranie energii obywatelskiej w lokalnych społecznościach.

 

PAFW finansuje swoją działalność z przychodów funduszu wieczystego, którego źródłem są środki pochodzące z Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. Od 2000 roku Fundacja przeznaczyła na swoją działalność programową ponad 140 mln USD, a jej fundusz wieczysty przekroczył 250 mln USD

 

Więcej informacji o PAFW: www.pafw.pl.

 

Poniżej przedstawiamy linki do Programów PAFW:

 

INICJATYWY W ZAKRESIE EDUKACJI

 

English Teaching

www.englishteaching.org.pl

Szkoła Ucząca Się (SUS)

www.ceo.org.pl/sus

Projektor – Wolontariat Studencki

www.projektor.org.pl

Stypendia Pomostowe

www.stypendia-pomostowe.pl

www.paii.pl

Uniwersytety Trzeciego Wieku

www.seniorzywakcji.pl 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

 

Działaj Lokalnie

www.dzialajlokalnie.pl

Liderzy PAFW

www.liderzy.pl

Wspieranie Organizacji Pozarządowych
(ngo.pl/FIMANGO)

www.ngo.pl,

www.frso.pl

www.faoo.pl

www.kursodrom.pl

Program Rozwoju Bibliotek

www.frsi.org.pl,

www.biblioteki.org

Nowe Technologie Lokalnie

www.technologielokalnie.pl 

www.technologie.ngo.pl

www.sektor3-0.pl

Lokalne Partnerstwa PAFW

www.lokalnepartnerstwa.org.pl

Obywatel i Prawo

www.isp.org.pl/oip 

 

DZIELIMY SIĘ POLSKIM DOŚWIADCZENIEM

 

Stypendia im. Lane'a Kirklanda

www.kirkland.edu.pl

Przemiany w Regionie (RITA)

www.rita.edudemo.org.pl 

www.studytours.pl

 

Ponadto Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wspiera:

 

Portal prezentujący programy stypendialne

www.mojestypendium.pl

Odkryj e-wolontariat

www.e-wolontariat.pl

Klub Młodego Odkrywcy

www.kmo.org.pl

Inicjatywa RAZEM ‘89

www.razem89.pl

www.jezioranski.pl

Społecznik Roku

www.tematy.newsweek.pl/spolecznik-roku,temat,2139.html

Dobroczyńca Roku

www.dobroczyncaroku.pl

Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

www.ceo.org.pl/splo

 

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.