Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
Szukane słowo:
data publikacji: 23-07-2014

Marcin Tomalak, Katarzyna Adamska-Dutkiewicz "Jak odzyskać VAT płacony za towary i usługi"

Opracowanie stanowi krótki zbiór zasad przy postępowaniu umożliwiającym odzyskanie podatku VAT, dla organizacji realizujących projekt w ramach Programu Równać Szanse. więcej ściągnij
data publikacji: 25-10-2013

Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Aleksandra Gołdys, "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne"

W publikacji można znaleźć praktyczne podpowiedzi jak zrobić dobre badanie we własnym środowisku. Czytelnicy prowadzeni są przez kolejne etapy procesu badawczego. Pierwsza część podpowiada, w jaki sposób przygotować się do diagnozy. Druga część zawiera wiele użytecznych narzędzi, dzięki którym można nie tylko zebrać wiedzę, ale także zachęcić do działania lokalną społeczność. Na koniec opisane są sposoby na wyciąganie wniosków ze zgromadzonego materiału i upowszechnianie wyników badań. Podręcznik „Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne” wydany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży jest materiałem podsumowującym Projekt Edukacji NGO (PENGO). Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0. Projekt współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej ściągnij
data publikacji: 05-07-2011

Pracownia Badań i Innowacji „Stocznia” "Młodzież na wsi-raport"

Raport stanowi podsumowanie projektu badawczego Młodzież na Wsi zrealizowanego przez Pracownię Badań i Innowacji „Stocznia” na zlecenie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. więcej ściągnij
data publikacji: 30-08-2010

A.Urbanik, A.Gołdys, A.Daszkowska-Kaminska "Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym"

Jest to poradnik dotyczący diagnozowania środowiska lokalnego, adresowany do tych, którzy chcą realizować lokalnie działania odpowiadające na dobrze zdiagnozowane potrzeby. Publikacja powstała w ramach projektu 'Badaj i realizuj'. więcej ściągnij
data publikacji: 20-03-2009

Laboratorium Przestrzeni Matematyczno-Przyrodniczo "Możesz inaczej - jak realizować projekty z przestrzeni matematyczno-przyrodniczo-technicznej"

Książka jest wynikiem rocznych prac Laboratorium Przestrzeni Matematyczno-Przyrodniczo-Technicznej i zawiera zapis dyskusji na temat podnoszenia jakości projektów wykorzystujących dla wyrównywania szans młodzieży z małych miejscowości tematykę nauk ścisłych i techniki. więcej ściągnij
data publikacji: 20-03-2009

Laboratorium Przestrzeni Komunikacji Społecznej "Śmiało w przyszłość - jak realizować projekty z przestrzeni komunikacji społecznej"

Książka jest wynikiem rocznych prac Laboratorium Przestrzeni Komunikowania Społecznego i zawiera zapis dyskusji na temat podnoszenia jakości projektów wykorzystujących dla wyrównywania szans młodzieży z małych miejscowości tematykę mediów, sztuki i obszaru aktywizacji. więcej ściągnij
data publikacji: 06-03-2009

A. Nowotny, K. Sztandar-Sztanderska, A. Daszkowska "Jak diagnozować środowisko lokalne?"

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi dla Państwa poradnikami na temat prowadzenia diagnozy środowiska lokalnego. Poradniki zostały przygotowane przez zewnętrzny zespół specjalistów w obszarze badań społecznych. W pierwszej, ogólnej części poradnika, zostały nakreślone ogólne zasady prowadzenia diagnozy, jej cele i zadania, a także szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania diagnozy w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym. więcej ściągnij
data publikacji: 06-03-2009

A. Nowotny, K. Sztandar-Sztanderska, A. Daszkowska "Jak diagnozować środowisko lokalne? Część II. Wywiady"

Druga część poradnika zawiera informacje na temat zasad wykorzystania przy przeprowadzaniu doagnozy środowiska lokalnego narzędzia badawczego, jakim jest wywiad. więcej ściągnij
data publikacji: 06-03-2009

A. Nowotny, K. Sztandar-Sztanderska, A. Daszkowska "Jak diagnozować środowisko lokalne? Część III. Ankiety"

Ostatnia część poradnika poświęcona jest narzędziu badawczemu, jakim jest ankieta,również przydatnemu przy wykonywaniu diagnozy środowiska lokalnego. więcej ściągnij
data publikacji: 25-06-2007

Grzegorz Mańko "Wyrownywanie szans edukacyjnych poradnik praktyczny"

Poradnik traktuje o dwóch problemach: nierównych szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości oraz skuteczności działań mających na celu wyrównywanie tych szans. więcej ściągnij
1 | 2
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.