Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
14 lipiec 2011, 15:47

Fundacji Banku Zachodniego WBK

 

„Bank Dziecięcych Uśmiechów”

 

W Programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki:

 • organizacje pozarządowe,
 • świetlice środowiskowe,
 • urzędy gminne,
 • szkoły,
 • Rodzinne Domy Dziecka.

Organizacje mogą złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich odpowiada potrzebom danego dziecka lub grupy dzieci. Fundacja rekomenduje:

 • organizowanie lub finansowanie indywidualnych lub grupowych kursów:
  • językowych,
  • muzycznych,
  • artystycznych,
  • komputerowych,
  • sportowych,
  • logopedycznych.
 • wycieczki edukacyjne (do 3 dni), których program będzie obejmował zajęcia poprzedzające wyjazd, aktywność indywidualną uczestnika podczas wycieczki oraz zajęcia podsumowujące wyjazd,
 • organizację świąt narodowych w lokalnym środowisku, w szkole lub innej placówce,
 • udział w konkursach i warsztatach, szczególnie tych promujących wiedzę o Polsce, historii XX i XXI w., kształtujących postawy obywatelskie,
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa na drodze itp.,
 • konsultacje z psychologami, specjalistami, logopedami itp.

 

III edycja w 2011 r. – nabór wniosków od 19 września do 14 października.

 

Więcej informacji >>

„Bank Ambitnej Młodzieży”


Program ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne.

Fundacja wspiera inicjatywy, w które jest zaangażowana młodzież w ramach poniższych zagadnień:

1. Rozwój i edukacja
Wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą; szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Różne formy interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności.

 

2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.
Dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji. Ponadto działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów. Kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

 

3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.
Pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięć służących wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeń, kształtujących dzieje Polski.

 

II edycja w 2011 r. – nabór wniosków od 1 do 25 września.

 

Więcej informacji >>

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.