Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
16 luty 2015, 15:33

Wywiad z Anetą Radzięta

Imię i Nazwisko: Aneta Radzięta

 

 

Organizacja: Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne w Lipnicy Murowanej

 

 

Zawód/wykonywane zajęcie: Przez długi czas pracowałam z młodzieżą na stanowisku pedagoga. Obecnie zajmuję się terapią logopedyczną osób dorosłych na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

 

 

Dotychczasowe projekty w Równać Szanse: Stowarzyszenie realizowało projekt „E – koszyk lipnicki” w ramach RKG 2009. 

 

 

Skąd Pomysł na Równać Szanse w miejscowości Rajbrot?

W 2013 roku Stowarzyszenie przystąpiło do konkursu, przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, którego pierwszym krokiem było przeprowadzenie diagnozy środowiska lokalnego młodzieży z terenu całej gminy. Wraz z sześcioma nauczycielami z dwóch gimnazjów sporządziliśmy solidną (jak nam się wydawało), opartą na wielu badaniach diagnozę potrzeb młodzieży. Po ogłoszeniu wyników okazało się że nie przeszliśmy do drugiego etapu! Jednak po pogodzeniu się z porażką i rozczarowaniem, postanowiliśmy zaktualizować badania  i wykorzystać efekty naszej ciężkiej pracy oraz zapał i motywację młodzieży do działania w innym konkursie. W tym czasie ogłoszono OKG, więc niezrażeni porażką postanowiliśmy spróbować raz jeszcze. I udało się (dlatego pierwszą reakcją po ogłoszeniu wyników I etapu  było zdziwienie i niedowierzanie).

 

 

Czym Równać Szanse wyróżnia się od innych programów dla młodzieży?

Najważniejszym elementem, który czyni Program wyjątkowym jest zaangażowanie młodzieży na każdym etapie trwania projektu – uczestnicy nie są zobligowani do wykonywania odgórnie założonych działań ale sami uczestniczą w tworzeniu a później realizacji projektu.  

 

 

Co wg Ciebie Program daje młodzieży?

Program prócz poczucia sprawczości, możliwości wpływu/ modyfikacji założonych działań, uczy młodzież szeregu umiejętności, niezbędnych w dorosłym życiu. Pozwala również dostrzec i docenić, że realizacja z pozoru łatwych zadań wymaga mnóstwa przygotowań a konsekwentne dążenie do celu, małe sukcesy ale i porażki, które udaje się przezwyciężyć dają satysfakcję, a pośrednio wzmacniają poczucie wartości.

 

 

Jak według Ciebie powinna wyglądać rola koordynatora projektu, aby Młodzi odnieśli sukces?

Dobry koordynator powinien przestawić się z roli „wszechwiedzącego” nauczyciela do roli partnera, swego rodzaju „cienia”, który stoi z boku, pomaga, motywuje do dalszych działań, interweniuje w momencie, kiedy młodzi sami nie dają sobie rady, pomaga w rozładowaniu napięć, które w trakcie realizacji mogą się pojawić, wspiera merytorycznie oraz czuwa nad prawidłową realizacją zamierzonych działań.

 

 

Co było największym problemem, do tej pory, w przygodzie z RS?

Problem pojawił się podczas rekrutacji do projektu. Początkowo, na etapie tworzenia najliczniejszą grupę stanowili uczniowie klas III. Tuż przed rozpoczęciem projektu zrezygnowali z uczestnictwa. Ich miejsce zajęli pierwszoklasiści, równocześnie zmniejszyła się liczebność zespołu w stosunku do założeń początkowych. Była to tylko drobna przeszkoda, którą szybko przezwyciężyliśmy. Te większe trudności ciągle jeszcze przed nami!

 

 

Co robicie w ramach OKG?

Najogólniej mówiąc…odpowiadamy na potrzeby młodych, uwydatnione w diagnozie. Dla młodzieży, istotnymi elementami, wyróżniającymi miejscowość jest bogata historia i głęboko zakorzeniona tradycja i kultura. Mając na uwadze ich oczekiwania oraz zasoby, jakimi dysponują, naszym głównym zadaniem jest stworzenie folderu reklamowego miejscowości. Na bazie opracowań powstanie kalendarz kulturowy Rajbrotu, który docelowo trafi do każdego domu w naszej miejscowości. Bazą działań projektowych jest także zorganizowanie miejsca spotkań, przygotowanego z myślą o młodzieży i dostosowanego do ich potrzeb.

 

 

Czego najbardziej się obawiasz?

Największy niepokój wywołuje spadek motywacji młodzieży do działania, spowodowany różnymi czynnikami, na które nie zawsze mamy wpływ. Obawiam się również sytuacji, gdzie któryś z uczestników będzie chciał zaprzestać dalszego udziału w projekcie, co może wywołać lawinę kolejnych rezygnacji.

 

 

Czym Młodzież Cię zaskoczyła?

Młodzież chce się rozwijać, jest żądna wiedzy, dąży do sprecyzowanych celów, ma oczekiwania wobec środowiska, w którym wzrasta. Pozytywnie zaskakuje również fakt, iż młodzi ludzie posiadają ogromną wiedzę, dotyczącą środowiska lokalnego, jego historii ale również spraw teraźniejszych. Są trafnymi obserwatorami życia polityczno – społeczno – kulturowego na szczeblu lokalnym. Interesują się polityką lokalną, działaniami władz samorządowych, zdają sobie sprawę z problemów, z jakimi borykają się dorośli. Doceniają środowisko, w którym żyją i są dumni ze swego pochodzenia, równocześnie dostrzegają konieczność zmian i sami chcą te zmiany wprowadzać.

 

 

Co chciałabyś, Ty – jako Koordynator – aby Twoja młodzież osiągnęła przez udział w projekcie?

Moim życzeniem jest nauczenie młodzieży kilku umiejętności: szacunku do pracy innych, i poszanowania włożonego w nią wysiłku, wyższej samooceny, wiary we własne możliwości, przezwyciężania pojawiających się przeszkód, wykorzystywania zalet, jakimi dysponują oraz pokonywania barier, tkwiących w nich samych.

 

 

Gdybyś miała polecić innym program Równać Szanse, a szczególnie Ogólnopolski Konkurs Grantowy – tym, którzy jeszcze się wahają, to co byś powiedziała?

Powiedziałabym „warto spróbować!”. Na szkoleniach często słyszeliśmy, żeby nie bać się porażki młodych, więc tutaj nie ma przegranych – wszyscy wygrywamy, bo młodzież uczy się również na błędach. Ponadto Program stanowi przygodę nie tylko dla młodych, ale jest również wyzwaniem dla koordynatora – pozwala spojrzeć na siebie i swoje postawy z innej perspektywy i uczy również innego spojrzenia na młodzież.

 

 

Jakie wyzwania na przyszłość?

Mam mnóstwo planów, do realizacji których potrzebuję zdrowia, siły i … motywacji, bo zdarza się że brakuje jej nie tylko młodzieży.

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.