Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
12 wrzesień 2014, 14:01

Relacja z Lokalnego Forum w Orzyszu

Forum Lokalne „o Młodych dla Młodych” odbyło się w dniu 11 września 2014 w Sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu. Celem spotkania była dyskusja o potrzebach młodzieży z gminy Orzysz.

Zaproszenie na forum przyjęło 30 osób, w tym przedstawiciele władz lokalnych, oświaty, samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych etc.

O godz. 11:00 zgromadzonych gości – liderów lokalnych środowisk – powitała Prezes Fundacji Pogoda Dzieciom Bożena Stankiewicz. Następnie o tym co naprawdę oznacza wyrównywanie szans opowiedział Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Kontekst lokalny przedstawiła sekretarz gminy – pani Monika Łępicka-Gij. W dalszej części forum radny, Pan Jacek Foszczyński przedstawił inwentaryzację zasobów gminy w kontekście demograficznym.

II część forum skoncentrowała się na pracy metodą „World Cafe”. Moderatorem spotkania była socjolog, Anna Roguska. Uczestnicy forum, siedząc przy kawiarnianych stolikach pracowali nad pytaniami dotyczącymi młodzieży w gminie.

  1. Jakie instytucje/organizacje/stowarzyszenia/autorytety lokalne zajmują się działalnością na rzecz młodzieży w gminie Orzysz?
  2. Kto/co ma wpływ na sytuację młodzieży w naszej gminie?
  3. „Ach, ta dzisiejsza młodzież” – czyli jaka?
  4. Jakie przeciwności/problemy/bariery mogą dotyczyć młodzieży w rozwoju ich potencjału?
  5. W jaki sposób możemy wspierać młodzież w kształtowaniu ich kompetencji i rozwoju inicjatyw?

Kto działa na rzecz młodzieży w gminie?  nauczyciele, , sołectwo, Kościół, burmistrz, , mazurskie stowarzyszenia: OSP, LGD, MSAL, OSTIAK, MARUDY, Świetlica ,,Kajak”, Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom, Mazurskie stowarzyszenie Mazury Paralotnie, rodzice, świetlica miejska, ZHP, ULKS Dąbrówka, UKS Mewa,  szkoła, jednostka wojskowa, samorządy uczniowskie, świetlica opiekuńczo-wychowawcza, klub garnizonowy, MOSiR, KS Śniardwy, Rada Miejska, Przedszkole Miejskie ,,Niezapominajka” w Orzyszu, p. Marek Dancewicz z Jedynka Orzysz, Policja, grupy nieformalne, lokalni ludzie sukcesu, dom kultury, MOPS, koła gospodyń, biblioteki, zespoły muzyczne. Miejsca typu targowica miejska, plaża, most kolejowy, stancja benzynowa, sklep, salon gier 24, facebook i inne portale.

Uczestnicy wymienili wiele instytucji i grup. Jednak podczas dyskusji pojawiły się pytania: Ile z wymienionych jednostek działa faktycznie a ile z nich jest tylko „na papierze”? Czy są to instytucje znane i doceniane przez młodzież? Na ile organizacje są atrakcyjne i potrzebne? Jaki jest ich czas pracy? Jaki procent dzieci faktycznie korzysta z tych instytucji? Na ile instytucje współdziałają ze sobą? Na ile instytucje wspierają kreatywność młodzieży? Jak młodzież wiejska może dotrzeć do informacji o instytucjach w gminie?

Kto ma wpływ na sytuację młodzieży w gminie? Burmistrz- władze lokalne/rząd, rodzina, rówieśnicy, media, idole, organizacje stypendialne, organizacje pozarządowe w tym młodzieżowe, szkoła/nauczyciele, Kościół/ksiądz, autorytety, pracodawcy/pierwsza praca, sołectwo. Co ma wpływ na sytuację młodzieży? Własna inicjatywa młodego człowieka, jakość przygotowania osób pracujących z młodzieżą (wiedza, zapał, powołanie), sytuacja materialna/społeczna, rodziny (dostępność pracy, dalszej nauki), dostępność infrastruktury (odległość, jakość obiektów, wyposażenie, godziny otwarcia), styl życia – stereotypy, informacje przekazywane w mediach, program na potrzeby młodzieży i ich problemy, otwartość  środowiska lokalnego – dostęp do szkół po zajęciach, świetlicy miejskiej, brak autorskich programów edukacyjnych, wyjątkowych pedagogów, brak dostępności doradztwa, pieniądze, samoorganizacja środowiska, umożliwienie realizacji własnych pomysłów przez młodych, przeprowadzenie badań w zakresie wpływu instytucji/rodziny na sytuację młodzieży.

Uczestnicy doszli do wniosku, iż brak jest programów na potrzeby młodzieży, że nie wszyscy znają np. godziny otwarcia świetlic. Najważniejszym wnioskiem było jednak to, iż nie wiemy kto ma wpływ na młodych ludzi z ich punktu widzenia i że potrzebna by była debata wśród młodzieży na ten temat, informacje  pozyskiwane być powinny także wewnątrz środowiska szkolnego.

Jaka jest młodzież? Uczestnicy wymienili wiele cech, jakie ich zdaniem posiadają młodzi ludzie. Stwierdzili, że młodzież różni się między sobą ze względu na cechy indywidualne, wiek, środowisko, miejsce zamieszkania. Forumowicze zauważyli również zmianę wśród młodych ludzi, która miała miejsce na przestrzeni kilku lat, dostrzegli przyspieszenie zmian różnicujących pokolenia. Z tej części dyskusji wysunięte zostały dwa wnioski: iż nie wiemy jak młodzież postrzega samą siebie oraz że potrzebna jest profesjonalna diagnoza mająca na celu zapoznanie się z oczekiwaniami młodzieży, a także przedstawiająca ofertę instytucji i organizacji w gminie Orzysz a następnie dopasowanie jej do oczekiwań młodzieży.

Wymieniono także bariery w rozwoju potencjału wśród orzyskiej młodzieży: odległość do ośrodków kultury i sportu, problemy finansowe (zaniedbania środowiskowe), obciążenie zbyt wieloma obowiązkami, brak umiejętności i możliwości racjonalnego gospodarowania wolnym czasem, brak umiejętności osiągania kompromisu w rodzinie, niskie poczucie własnej wartości i brak motywacji wewnętrznej i zewnętrznej, podatność na presję społeczną, zjawisko dziedziczenia biedy – monotonii, brak koordynacji działań instytucji, organizacji, stowarzyszeń, zajmujących się działalnością na rzecz młodzieży w gminie. Rozwiązaniem w tym przypadku mogłaby być długoterminowa koncepcja wsparcia, mierzenie efektów, diagnozy, wdrażanie działań poprawiających sytuację.

 Brak przykładu dobrych praktyk, brak odpowiedniej infrastruktury, brak autorytetów i wzorców do naśladowania, burmistrz, brak dostępności do specjalistycznej opieki dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami, brak możliwości rozwoju regionu, brak świadomości rodziców, brak specjalistów do pracy z rodziną. Uczestnicy zaproponowali jako rozwiązanie utworzenie Szkoły dla Rodziców.

Mimo, iż wymieniono wiele przeszkód i barier forumowicze w debacie doszli do wniosku, że należy dążyć do poprawy sytuacji i że nie powinni biernie czekać ale że to oni muszą działać na rzecz jej poprawy. Także zaznaczyli potrzebę aby połączyć siły różnych organizacji i działać wspólnie na rzecz dobra wspólnego.

Ostatnie pytanie dotyczyło tego w jaki sposób możemy wspierać młodzież w kształtowaniu ich kompetencji i rozwoju inicjatyw. Uczestnicy mieli wiele pomysłów, m.in. aby wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności przydatne w życiu, aby aktywizować i motywować młodych ludzi do rozwoju. Zapraszać na spotkania z młodzieżą specjalistów z różnych dziedzin (m.in. doradcę zawodowego, psychologa), autorytety, sławnych ludzi, ludzi sukcesu, wskazanie miejsc, przestrzeni, w których mogą realizować  swoje pasje, stwarzanie różnorodnej oferty do realizacji inicjatyw, organizowanie spotkań z ludźmi, którzy osiągnęli sukces oraz z rówieśnikami z różnych środowisk, utworzenie funduszu wsparcia materialnego inicjatyw młodzieżowych, ułatwienie dostępności do wszystkich ofert (dowóz, organizacja na wsiach), pedagogizacja rodziców, podnoszenie świadomości oraz dawanie dobrego przykładu swoją postawą.

Debata i praca w grupach dały bardzo dobre efekty – przede wszystkim zmieniła sposób myślenia uczestników forum i skierowała je na nowe horyzonty. Forumowicze dostrzegli potrzebę synergii swoich działań i uznali, iż zmianę sytuacji należy rozpocząć przede wszystkim od siebie. Uznali, iż warto się spotkać aby kontynuować rozmowę na rzecz młodzieży. Przede wszystkim jednak dostrzegli potrzebę uważnego przyjrzenia się młodym ludziom i włączania ich w działania na ich rzecz. Większość uczestników zapisała się na listę chętnych do dalszego, wspólnego kontynuowania współpracy.

Koordynator lokalnego forum, Bożena Stankiewicz podsumowując spotkanie podziękowała gościom za przybycie. Na zakończenie pięknie zagrał uczestnikom spotkania orzyski zespół Emeljot. Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom.

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.