Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
17 październik 2013, 15:25

Wywiad z Adamem Sarbinowskim

Imię i nazwisko: Adam Sarbinowski

 

Zawód/ wykonywane zajęcie:  Pełnomocnik Burmistrza Krobi ds. bezpieczeństwa

 

Koordynowany projekt, w jakich latach i w której ścieżce programu:  Młodzieżowa Agencja Kulturalno – Rozrywkowa, Ogólnopolski Program Grantowy „ Równać Szanse 2013 ” , okres realizacji projektu: lipiec 2013 r. - wrzesień 2014 r.

 

Organizacja aplikująca w konkursie oraz miejscowość: Stowarzyszenie  „ Ziemia Krobska” z siedzibą w Krobi (woj. wielkopolskie, pow. gostyński, gm. Krobia )

 

Najciekawsze doświadczenie z okresu realizacji projektu: Najciekawszy jak dla mnie jest proces komunikowania się młodzieży, dla których Facebook i stworzona na nim grupa, stały się najszybszym źródłem wymiany informacji. Wypracowany sposób komunikacji jest szybszy i efektywniejszy, niż chociażby rozmowa telefoniczna czy wysłanie maila lub wiadomości sms. Ciekawe jest również to, że młodzież coraz świadomiej wykorzystuje informacje zwrotne, że nie obawia się mówić o wielu rzeczach wprost, a także to, że nie tylko nie unika konstruktywnej krytyki, ale wyciąga z niej wnioski. W mojej ocenie świadczy to o sporej dozie dojrzałości uczestników projektu.  

 

Jakie korzyści przynosi Panu możliwość koordynacji projektu? Osobiście na kwestię koordynacji projektu nie patrzę w kategoriach korzyści. Współpraca z młodzieżą to dla mnie ogromna satysfakcja, ale też wyzwanie. Jako koordynator staram się, aby korzyści z realizacji projektu odnosiła przede wszystkim uczestnicząca w nim młodzież oraz te osoby, na rzecz których młodzi ludzie działają. Jednocześnie staram się, aby swoim działaniem młodzież udowadniała, że „ złej młodzieży ” nie ma, co najwyżej mogą być „ źli opiekunowie ”. Poza tym, jako samorządowcowi oraz zadeklarowanemu entuzjaście społeczeństwa obywatelskiego zależy, aby w nasze społeczności, tak w pojęciu lokalnym, jak i globalnym, żyło i działało jak najwięcej aktywnych i świadomych obywateli. Tym samym zwiększa się bowiem szansa na poprawę jakości życia każdego z nas. I to jest właśnie zakładana korzyść płynąca m.in. z koordynowanych przeze mnie projektów. Korzyść tak dla mnie samego, jak i całego społeczeństwa. 

Jaki wpływ na działania w projekcie mają jego uczestnicy (na etapie planowania i realizacji)? Można powiedzieć, że zdecydowaną większość działań zaplanowała i realizuje młodzież. Moją rolą, jako koordynatora, jest udzielanie jej ewentualnego wsparcia, posłużenie dobrą radą, zareagowanie w momencie pojawienia się problemów czy konfliktu, jak również czuwanie nad bezpieczeństwem młodzieży. Oczywiście ze względu na ograniczoną zdolność do czynności prawnych uczestników projektu, moim obowiązkiem jest również dopełnianie czynności formalnych ( opisywanie faktur, dokonywanie płatności czy też dokonywanie zamówień, chociaż w tym ostatnim przypadku odbywa się to dopiero po „rozeznaniu rynku” przez młodzież). Bezpośrednie działania oraz ich efekty, są natomiast dziełem młodych ludzi.  

 

Co już się udało zrobić, a co jeszcze przez Wami? Przede wszystkim udało się rozpocząć działalność Młodzieżowej Agencji Kulturalno – Rozrywkowej, wyłonić jej zarząd, podzielić się zadaniami w grupie, opracować strategię marketingową, stworzyć stronę www, a także zorganizować siedzibę Agencji w jednym
z pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. Członkowie Agencji uczestniczyli też w wyjeździe integracyjno – szkoleniowym, podczas którego uczyli się przede wszystkim współpracy w grupie, delegowania zadań, ale także debatowania i autoprezentacji. Od lipca br. Agencja zorganizowała m.in. Filmową Noc Fantasy, czterokrotnie stworzyła strefę gier i zabaw dla dzieci podczas imprez masowych, zorganizowała młodzieżową akcję sprzątania terenów leśnych, a także wieczór karaoke. Przed nami m.in. pokaz mody młodzieżowej „ Jesień z Coco Flanell ”, muzyczne i poetyckie zaduszki, organizacja festiwalu filmów kręconych tel. komórkowym oraz wręczenie „ Krobskich Oskarów ” za najlepszy film i najlepszą rolę, budowa lodowiska i zorganizowanie na nim dyskoteki na łyżwach, organizacja I Motorowodnych Mistrzostw Gminy Krobia Modeli Pływających”, warsztaty jazdy na deskorolce „ Każdy może być jak Tony Hawk”, plenerowa noc filmowa, a także wiele innych pomniejszych działań skierowanych do dzieci i młodzieży.

 

Jakie działania są w najbliższych planach? W dniach 24-26 października wyjeżdżamy na wycieczkę do Warszawy. Warto podkreślić, że nie była ona zaplanowana w harmonogramie projektu, jednak m.in. dzięki wykonanej przez młodzież pracy na rzecz nadleśnictwa oraz pozyskaniu sponsorów, mogliśmy ten wyjazd wspólnie zorganizować. Zaraz po powrocie z Warszawy czeka nas pokaz mody młodzieżowej „ Jesień z Coco Flanell ” oraz organizacja wieczoru Halloween. Pojawiła się również możliwość stworzenia nowej siedziby Agencji – bardziej niezależnej, której wystrój w całości będzie mógł zależeć od młodzieży ( jak do tej pory siedzibę Agencji młodzież dzieli ze świetlicą środowiskową ). Stąd też, już niebawem, uczestnicy projektu przystąpią do remontu otrzymanych pomieszczeń oraz do ich wyposażenia ( obecnie część sprzętów udało się już pozyskać, podobnie jak sponsorów, którzy przekażą materiały budowlane )   

 

Które z elementów projektu cieszą się największym zainteresowaniem młodych? Są to przede wszystkim te działania, z których bezpośrednio i w pełnym zakresie skorzystać mogą członkowie Agencji. W przypadku organizowania Filmowej Nocy Fantasy, uczestnicy projektu zadbać musieli m.in. o przygotowanie popcornu dla widzów, ich powitanie i inne czynności, które uniemożliwiły im uczestnictwo w całym maratonie filmowym. Inaczej rzecz się miała w przypadku wieczoru karaoke, w którym już wszyscy członkowie Agencji mogli wziąć udział ( zadanie to nie wymagało bowiem aż tak wielkiego wysiłku organizacyjnego ). Jednocześnie chciałbym podkreślić, że uczestnicy projektu nie narzekają na pewne niedogodności związane z jego realizacją oraz ich bezpośrednim zaangażowaniem w przedsięwzięcia. Mają bowiem pełną świadomość tego, że działają nie tylko na swoją rzecz, ale też na rzecz innych osób. Ogólnie można też stwierdzić, że największe zainteresowanie i satysfakcję wzbudzają w młodzieży te działania, w których mogą wykazać się kreatywnością, a nawet puścić wodze fantazji.

 

Co chciałaby Pan przekazać młodym ludziom, z którymi Pan współpracuje? Młodzieży chciałbym przekazać przede wszystkim to, że są bardzo ważnym ogniwem lokalnej społeczności. Że mają prawo do zabierania głosu, szczególnie w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących i że młodzi ludzie nie powinni się obawiać artykułowania własnych pomysłów czy poglądów. Powiedzenie „ Dzieci i ryby głosu nie mają”, już dawno straciło w mojej ocenie swoją moc, przynajmniej w kwestii młodych ludzi. Młodzież bardzo często nie dzieli się swoimi pomysłami w obawie, że ich propozycje zostaną odrzucone. Tym samym staje się ona tylko odbiorcami działań, kierowanych do niej najczęściej przez osoby starsze, a nie jest inicjatorem i bezpośrednim realizatorem przedsięwzięć. Niestety sytuacja ta ogranicza bardzo często rozwój kompetencji społecznych młodych ludzi, bowiem jak wiemy, bardzo często najlepsze efekty przynosi nauka poprzez bezpośrednie działanie. Bardzo zależy mi również na tym, aby młodzież zrozumiała, iż nie można oglądać się na innych, ale trzeba brać sprawy w swoje ręce oraz że wszelkie działania najlepiej realizować jest w zespole, bowiem taki model działania przynosi najbardziej wymierne korzyści.

 

Czego nauczył (uczy się) Pan od młodzieży podczas pracy nad projektem?  Od młodzieży uczę się przede wszystkim optymizmu oraz spontaniczności. Kilkakrotnie już się bowiem przekonałem, że pomysły, które zrodziły się „ przed chwilą” są lepsze i przynoszą lepsze efekty niż te, które były wcześniej planowane. Realizację pomysłów determinuje bowiem dynamika sytuacji, które zaistnieją w czasie pomiędzy planowaniem, a realizacją przedsięwzięcia. Od młodzieży uczę się zatem tego, że czasami warto zaryzykować, pójść na żywioł i uwierzyć, że nasz plan „ad hoc” się uda.

 

Co uważa Pan za największy (dotychczasowy) sukces związany z realizacją projektu? Sukcesem dla mnie jest każda sytuacja, gdy przychodzi do mnie któryś z uczestników projektu i mówi: „ udało się ! ” lub „ zostaliśmy zauważeni ” czy też „ zostaliśmy docenieni”.  Innym sukcesem jest z kolei to, że grupa 29 osób stworzyła wspaniały kolektyw, w ramach którego nie tylko wspólnie działa, ale również wspiera się w sytuacjach „ pozaprojektowych”

 

Czy zdarzyły się jakieś problemy podczas koordynowania projektu?  Jak do tej pory szczęśliwie problemy omijają koordynowany przeze mnie projekt. Z pewnością wpływa na to ogromne zaangażowanie uczestniczącej w nim młodzieży, a także realizacja zadań zgodnie z kosztorysem i harmonogramem, przy jednoczesnej reakcji na zamieniającą się sytuację.

 

Jakimi doświadczeniami chciałaby Pan podzielić się z innymi koordynatorami?  Przede wszystkim chciałbym im zalecić otoczenie młodzieży sporą dozą zaufania, co zostanie oczywiście wcześniej poprzedzone ustaleniem „ zasad współpracy ”. Chciałbym również zarekomendować więcej cierpliwości dla młodzieży, która często musi się w swoich działaniach „rozkręcić”. Młodzi ludzie mają często w sobie więcej kreatywności i energii do działania niż my dorośli. Nie mają jednak jeszcze póki co naszego doświadczenia, dlatego wydłuża się niekiedy czas ich działania. Sytuacja ta nie jest jednak wynikiem zlej woli, ale właśnie braku doświadczenia i umiejętności. Z pewnością młodzi ludzie zdobędą je poprzez swoje działanie i nasze wsparcie. Może po prostu do realizacji celu potrzebują więcej czasu niż my.   

 

W najbliższej przyszłości chciałbym... mieć więcej czasu dla mojej rodziny, szczególnie dla żony i córki, która niebawem ma przyjść na świat. Chciałbym również, aby zaangażowanie młodzieży z którą współpracuję oraz jej entuzjazm, miały nadal tendencję rosnącą, co z kolei będzie wpływało na osiąganie satysfakcji ze zrealizowanych przedsięwzięć, a także do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji.

 

W weekend najbardziej lubię...  Ze względu na moją pracę zawodową i działalność społeczną, tak naprawdę typowe pojęcie „weekendu” w moim słowniku nie istnieje. Często zdarza się bowiem, że w czasie teoretycznie wolnym od pracy, realizuję zadania projektowe, uczestniczę w spotkaniach organizacji których jestem członkiem, czy też zastępuję na spotkaniach mojego bezpośredniego pracodawcę. Ponieważ mam nienormowany czas pracy, zdarza się, że wolny czas mogę wygospodarować w ciągu tygodnia. Wówczas staram się go spędzić z rodziną, wykonać jakieś przydomowe prace, pobiegać czy też ugotować coś dobrego.
Lubię też powędkować, a jesienią pojechać na grzybobranie. Obcowanie z przyrodą pozwala mi się zrelaksować, a niekiedy jest rownież źródłem kolejnych pomysłów.

 

W podróż wybrałbym się do... Norwegii, w której od kilku lat mieszka mój przyjaciel z czasów studenckich

 

W mojej pracy lubię... współpracę z ludźmi oraz ich zaangażowanie i wiarę w to, że wspólnie realizowane inicjatywy i przedsięwzięcia mają sens.

 

Moim marzeniem jest... Tak naprawdę mam kilka marzeń, ale podobno ich treści się nie zdradza, aby mogły się spełnić. Uchylę jednak rąbka tajemnicy i powiem, że oprócz, być może prozaicznego, szczęścia dla mojej rodziny, życzyłbym sobie również coraz większego zaangażowania młodzieży w sprawy publiczne i lokalne. Mam nadzieję, że za kilka lat moi dotychczasowi podopieczni współpracować będą z dziećmi i młodzieżą, podobnie jak ja robię to teraz, a obok szeroko rozumianych spraw publicznych, nie będą przechodzić obojętnie.  

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.