Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
5 listopad 2012, 09:03

Konkurs dla organizatorów wizyt studyjnych

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundacja BORUSSIA zapraszają doświadczone polskie organizacje pozarządowe do współpracy przy organizacji wizyt studyjnych w Polsce. Uczestnikami wizyt będą wyróżniający się studenci z Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Federacji Rosyjskiej. Termin zgłoszeń trwa do 10 grudnia 2012 r.

 

Study Tours to Poland dla studentów (STP) realizowany jest w ramach Programu „RITA/STP – Wizyty Studyjne w Polsce”. W 2013 roku organizatorzy planują zaprosić do Polski na 12-dniowe wizyty kilkuset studentów z krajów objętych programem.

Celem wizyt jest przybliżenie Polski młodym obywatelom państw sąsiedzkich poprzez prezentację najważniejszych aspektów polskiej rzeczywistości społeczno-politycznej, w tym przede wszystkim zagadnień związanych z funkcjonowaniem:

  • administracji rządowej i samorządowej
  • gospodarki,
  • organizacji pozarządowych
  • szkolnictwa (w szczególności szkolnictwa wyższego)
  • mediów
  • Unii Europejskiej

oraz prezentacja życia kulturalnego współczesnej Polski.
 

Zgłoszenia przygotowane na formularzach programu można nadsyłać do 10 grudnia 2012 r.

Przewiduje się przyznanie dotacji w wysokości 30 000 zł na każdą 12 osobową grupę studentów przy założeniu, że program trwa 12 dni kalendarzowych (10 dni programowych).

Projekt finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach dotacji Programu RITA/STP - Wizyty Studyjne w Polsce.

Odpowiedzi na pytania udziela koordynatorka programu Study Tours to Poland dla studentów Ewa Romanowska ewa.romanowska@borussia.pl.

Szczegółowe informacje, formularze zgłoszeniowe i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: http://www.studytours.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=70&lang=pl

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.