Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
2 luty 2012, 10:11

Wywiad z Tomaszem Iwenem

 

Imię i nazwisko: Tomasz Iwen.

 

Zawód/ wykonywane zajęcie: nauczyciel biologii i chemii.

 

Koordynowany projekt, w jakich latach i w której ścieżce programu:

W ramach Programu „Równać Szanse”:

 

2005-2006 „Hydroponika Nowy Świat Dla Roślin”- hodowla roślin ozdobnych,

 

2007- 2008 „Hydroponika Nowy Świat Dla Roślin”- hodowla roślin użytkowych,

 

2009- „Przez hydroponikę do współpracy i kreowania siebie”- publikacja,

 

2011-2012- „Garbus nie kapie olejem… on tylko znaczy swój teren”.

 

Organizacja aplikująca w konkursie oraz miejscowość:  Stowarzyszenie „ Nauką Ku Przyszłości” w Gogolinie.

Najciekawsze doświadczenie z okresu realizacji projektu: Każde doświadczenie w pracy z młodymi uważam za najciekawsze i wyjątkowe. Zebranie tak licznych grup, podział obowiązków, zespoły robocze, samodzielność i odpowiedzialność młodych, rozwijanie u młodzieży ważnych dla niej umiejętności, pozyskanie na cele projektu lokalnej społeczności, współpraca z mediami, partnerskie stosunki z samorządami terytorialnymi, to nie lada wyzwanie dla młodych ludzi i dla mnie. Takie doświadczenia pozwalają nam wszystkim na odkrywanie własnych możliwości i wiarę w siebie.

 

Jakie korzyści przynosi Panu możliwość koordynacji projektu? Koordynacja projektem daje mi sporo satysfakcji. Pracuję z młodymi ludźmi, a to daje mi zdrowe i świeże spojrzenie na życie i motywację do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań. Biorę udział w różnych szkoleniach, co pozwala mi na wymianę konstruktywnych doświadczeń z innymi koordynatorami. Realizacja każdego projektu to nowe wyzwania, a to z kolei zapobiega rutynie. Tak więc korzyści mam wiele, które można sprowadzić do jednego: tworzę własną rzeczywistość, a to jest w życiu najważniejsze.

 

Jaki wpływ na działania w projekcie mają jego uczestnicy (na etapie planowania i realizacji)? Wszystkie projekty, które realizowałem, były dla młodzieży i samodzielnie przez młodzież wykonywane. Od samego początku młodzi ludzie czuli się odpowiedzialni za projekt, stąd też to oni decydowali co będą robić, ustalali poszczególne etapy pracy, dzielili się na grupy zadaniowe, poszukiwali rozwiązań problemów, rozpoznawali zasoby lokalne, analizowali efekty własnej pracy, wnioskowali na podstawie doświadczeń, dysponowali funduszami projektu, negocjowali ceny potrzebnych materiałów, itd. Mieli zatem rzeczywisty wpływ na własne działanie i sukces.

 

Co już się udało zrobić, a co jeszcze przez Wami? Trzy projekty hydroponiczne mamy już za sobą. Aktualnie jesteśmy na półmetku projektu dotyczącego renowacji starego garbusa. Wprawdzie w trakcie tego projektu rozwijamy umiejętności techniczne, ale nie one są dla nas najistotniejsze. Młodzi ludzie mają posiąść świadomość samych siebie, nabyć tych umiejętności, które ułatwią im start w dorosłość. Jak dotąd, dobrze nam idzie.

 

Jakie działania są w najbliższych planach? Za tydzień nasz garbus trafi do lakiernika- wraz z grupą „lakierniczą”. Nie oznacza to jednak, że pozostałe grupy techniczne będą miały urlop! „Mechanicy” będą zajmować się silnikiem, „elektrycy” sprawdzą cała instalację elektryczną, „medialni” będą robić to, co do tej pory, czyli promować, obserwować i opisywać poczynania kolegów, a „finansowi” sprowadzą potrzebne części- po wcześniejszej analizie budżetu oczywiście.

 

Które z elementów projektu cieszą się największym zainteresowaniem młodych? Każdy etap pracy wzbudza w młodzieży zapał i zainteresowanie, ponieważ nie ma w naszym projekcie miejsca na monotonię. Jakikolwiek element naszego planu\ pomysłu (pomimo podobieństwa) jest zawsze inny, a to oznacza, że nic się nie powtarza, wszystko jest nowe, a zatem wzbudza zaciekawienie.

 

Co chciałaby Pan przekazać młodym ludziom, z którymi Pan współpracuje?  Żyjemy w czasach, gdy wartości podlegają ciągłym i dynamicznym zmianom. Wartości, które przetrwały przez stulecia nie zawsze są dziś akceptowane. Które wartości powinny obowiązywać zawsze? Czy te przekazywane przez naszych dziadków, związane z kulturą
i historią naszego narodu? Które z nich straciły już na znaczeniu, a które pojawiły się jako nowe? Jaki wpływ na rozwój młodzieży mają tradycje rodzinne?

Młodzi ludzie łatwo mogą zgubić się w chaosie różnorodnych poglądów i sprzecznych informacji. A to właśnie oni potrzebują wartości, aby właściwie przebiegał ich rozwój, a w dorosłym życiu mogliby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie.

System wartości buduje osobowość i kształtuje życie człowieka, decyduje o tym co dla danej jednostki jest istotne, co cenne, co właściwe, co dobre, a co złe. Wpływa on również na nasze potrzeby, dążenia, pragnienia. To głównie od nas, dorosłych zależy, jak proces ten będzie przebiegał i jaki powstanie system wartości. Posłużę się w tym miejscu słowami Ludwika Pasteura:

 

„Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa 
uczucia: czułości do tego, kim ono jest, oraz szacunek do tego, 
kim może zostać w przyszłości.”

 

Chciałbym, aby młodzi ludzie wiedzieli, które wartości są dla nich najważniejsze. Czy bardziej liczą się te materialne, czy moralne? Co jest ważniejsze „mieć”, czy „być”? Miłość, szacunek do innych i do siebie, uczciwość, kultura, odpowiedzialność, odwaga, współczucie, tolerancja, uprzejmość, szczerość, patriotyzm, wiara, pomoc, wykształcenie, przyjaźń, zaufanie, ugodowość, bezpieczeństwo, pracowitość, zrozumienie, otwartość, ciekawość świata, pokora, samodzielność… . Co stanowi największą wartość? To my – dorośli, musimy głęboko zastanowić się co jest dla nas ważne i zdecydować, które z tych wartości chcemy przekazać młodzieży, która kieruje się nie tym, co dorośli mówią, ale tym jak postępują. Najważniejsza zasada: To co mówimy musi być spójne z tym co robimy.

 

Czego nauczył (uczy się) Pan od młodzieży podczas pracy nad projektem?  Współczesnych ludzi ogarnęła epidemia pesymizmu. Obcując z młodzieżą, nauczyłem się od niej wiary w siebie, inicjatywy, zapału i optymizmu.

 

Co uważa Pan za największy (dotychczasowy) sukces związany z realizacją projektu? Zdecydowanie uważam, że największym sukcesem projektu jest rozwój osobisty młodzieży, która go realizuje. Cieszę się obserwując, jak młodzi ludzie znają i stosują w praktyce sposoby na zburzenie murów wokół siebie, które zostały zbudowane przez negatywne doświadczenia i trudne chwile w ich przeszłości, jak łamią wszelkie schematy, według których żyli, jak spoglądają na siebie przychylnie i –pozostając w zgodzie z samymi sobą- odnoszą sukcesy.

 

Czy zdarzyły się jakieś problemy podczas koordynowania projektu?  Każde działanie niesie za sobą pewne trudności. W naszym projekcie one również się pojawiły. Na początku, współpracę z młodzieżą deklarowało kilku mechaników, jednakże zrezygnowali oni z pomocy naszym młodym. Był to problem, ale dzięki życzliwości rodziców naszych uczestników, trudność te pokonaliśmy i projekt „kręci się”.

 

Jakimi doświadczeniami chciałby Pan podzielić się z innymi koordynatorami?  Praca z młodymi ludźmi  musi być pasją. Moje doświadczenie w pracy z młodzieżą pokazało mi, że najważniejszym celem dorosłych jest inwestowanie w jej rozwój. Dobrze też jest mieć za sojuszników rodziców tych młodych ludzi, stąd pamiętać należy o ścisłej współpracy z nimi. Aby osiągnąć zamierzone cele, warto zdawać sobie sprawę z tego, że młodzież nie jest zła- obecnie mamy do czynienia z nagonką na młodych ludzi. Najgorsze jest uogólnianie! Warto zapytać młodzież, czy chce ona spróbować czegoś innego, czegoś co udowodni dorosłym jak bardzo się mylą w swoich psychomitach na temat młodego pokolenia. Powinno się także pamiętać o tym, że i nam, dorosłym zdarza się popełnić błędy- nie bójmy się do nich przyznawać się przed młodzieżą i dzielić się z nią swoim doświadczeniem. Nie należy zapominać również o dawaniu młodym ludziom dobrego przykładu. Młodzież, to baczni obserwatorzy- cokolwiek jej powiesz, sam to musisz zastosować! Pamiętać także należy, by motywować i angażować do pracy wszystkich uczestników, nawet tych przeciętnych. A na koniec: przystępując do realizacji projektu dobrze jest nie oczekiwać zbyt wiele i być bardzo cierpliwym.

 

W weekend najbardziej lubię... słuchać głośnej muzyki i …  przywracać stare, antyczne meble do życia.

 

W podróż wybrałbym się do... Japonii- garbusem oczywiście!

 

W mojej pracy lubię...jej zmienność- ciągle jest inaczej, stale coś się dzieje, a wszystkie działania przynoszą ciekawe i wymierne efekty.

 

Moim marzeniem jest....nadal tworzyć siebie.

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.