Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
7 wrzesień 2011, 16:54

Relacja z Forum Lokalnego w Olsztynku

 

I Lokalne Forum Programu „ Równać Szanse” pt. „Partnerstwo na rzecz młodzieży olsztyneckiej” odbyło się 6 września 2011 r. Zostało zorganizowane przez SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej we współpracy z Urzędem Miasta oraz Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Olsztynku.

 

W forum wzięło udział 21 osób z różnych instytucji i organizacji pracujących z młodymi ludźmi: dyrektorzy szkół z gminy Olsztynek, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Klubu Integracji Społecznej, osoby pracujące w świetlicach środowiskowych na terenie gminy, pedagodzy szkolni, przedstawiciele bibliotek, przedstawicielka policji, pastor ze Zboru Kościała Chrześcijan Baptystów oraz osoby reprezentujące stowarzyszenia działające na rzecz młodzieży.

 

Na początek zebranych gości przywitał Burmistrz miasta Olsztynka-Artur Wrochna. Następnie Artur Łęga z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży przedstawił wyniki badań ogólnopolskich dotyczących problemów, z jakimi styka się młodzież, przeprowadzonych wśród młodzieży oraz osób dorosłych pracujących z młodzieżą. Okazuje się, że świat młodzieży widziany przez dorosłych bardzo różni się od tego, który jest widziany przez samą młodzież.

 

Prezes SEN – Joanna Rybacka-Barisic podczas krótkiej prezentacji przedstawiła projekty realizowane dla młodzieży na terenie gminy. Dyrektor MGOK-Katarzyna Waluk przedstawiła ofertę dla dzieci i młodzieży.

 

Po krótkiej przerwie uczestnicy forum w grupach zastanawiali się nad tym, w jaki sposób konsultują realizowane przez siebie działania z młodzieżą, skąd czerpią informacje na temat ich potrzeb. Rozważali, jakie są mocne a jakie słabe strony młodych ludzi, zastanawiali się nad działaniami, jakie należy podjąć w celu wyrównywania szans na terenie gminy, zastanawiali się, jakie potrzeby ma młodzież.

 

Większość uczestników zgodnie doszła do wniosku, że nie mogą sprecyzować potrzeb młodzieży, gdyż o te potrzeby trzeba bezpośrednio zapytać młodych. Jedynie Gimnazjum z Olsztynka przeprowadziło badania dotyczące zainteresowań młodzieży i na tej bazie została poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych.

 

Wywiązała się również dyskusja na temat umiejętności interpersonalnych i kompetencji społecznych wśród młodzieży i okazuje się, że to jest jedna z najsłabszych stron młodzieży. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na problemy z baza lokalową, podczas gdy szkoły mają bardzo dobre zaplecze, instytucje kultury: Biblioteka Miejska oraz MGOK nie mają miejsca na realizację działań dla młodzieży, a budynki tych instytucji są w stanie ” do remontu” od wielu lat.

Ostatnim zadaniem podczas forum byłostworzenie mapy zasobów gminy Olsztynek: instytucji, które mogą udzielić informacji na temat młodzieży oraz miejsc gdzie młodzi spędzają wolny czas.

 

Większość osób podczas forum zdało sobie sprawę, że mogą mówić o młodzieży tylko ze swojego środowiska, nie znają jednak całościowego obrazu młodzieży na terenie gminy. Dlatego też wszyscy zauważyli potrzebę przeprowadzenie lokalnej diagnozy, abyśmy mogli poszerzyć wizję na temat świata młodych, poza „swoim podwórkiem”. Pod koniec spotkania uczestnicy forum podpisali deklarację o współpracy na rzecz partnerstwa dla olsztyneckiej młodzieży. Kolejne spotkanie, gdzie odbędzie się planowanie harmonogramu do przeprowadzenia lokalnej diagnozy odbędzie się pod koniec września 2011 r.

Forum okazało się dużym sukcesem i bardzo dobrą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. Uczestnicy forum wykazali chęć do organizacji kolejnego forum, ale już z udziałem młodych ludzi.

 

 

 

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.