Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

 

 

W środę, 26 sierpnia 2015 r., Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015!

 

 

 

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie finansowe oraz merytoryczne najlepszych projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, biblioteki gminne, domy kultury i grupy nieformalne. 

Najlepsze projekty to takie, które najlepiej realizują zakładany cel projektu – jest nim widoczny i szybki rozwój następujących umiejętności u młodych ludzi z małych miejscowości: 

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd, spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich.

 Najlepsze projekty powinny również rozwijać wśród lokalnych organizacji, grup nieformalnych i instytucji pozaszkolnych następujące umiejętności:

  • trafnego rozpoznawania problemów, potrzeb i możliwości danej społeczności;
  • zdobywania partnerów do realizacji przedsięwzięć.

To dzięki wyżej wymienionym umiejętnościom młody człowiek z małej miejscowości nauczy się samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczane przez siebie cele, myśląc przy tym perspektywicznie o własnym życiu. A więc wzrosną jego szanse na dobry start w dorosłe życie. Z kolei grantobiorcy zyskają z jednej strony wiarygodność w oczach swego otoczenia, a z drugiej - nowe możliwości realizacji swych przyszłych przedsięwzięć.

 

Maksymalna kwota wsparcia, o którą mogą ubiegać się potencjalni grantobiorcy wynosi do 8 500 zł, która będzie przyznawana na realizację min. 6-miesięcznych projektów

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.