Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
Ocalić od zapomnienia
Realizowany przez: Stowarzyszenie " Ziemia Krobska"
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Adam Sarbinowski
Cel: Celem projektu jest nabycie przez młodzież umiejętności zdobywania informacji o lokalnej historii, tradycji oraz postaciach historycznie związanych z gminą, a także nabycie umiejętności pracy zespołowej, współpracy międzypokoleniowej oraz współpracy z instytucjami i parterami, a także nauka planowania i odpowiedzialności, przy jednoczesnej realizacji swoich zainteresowań, z wykorzystaniem własnego potencjału.
Odbiorcy projektu: Grupa 22 osób w wieku 13-18 lat, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Krobia, zamieszkujący miasto Krobia i lokalne sołectwa.
Streszczenie projektu
Opis działań:
Tematem przewodnim projektu jest zachowanie pamięci o miejscach, osobach, wydarzeniach, tradycji, kulturze i wartościach, charakterystycznych dla gminy Krobia i jej mieszkańców. Zasadniczą metodą pracy w projekcie jest bezpośrednie działanie młodzieży, poprzez które zdobywać będzie ona nie tylko wiedzę i przekonanie o potrzebie zachowania lokalnych wartości, ale również umiejętności społeczne. Młodzież uczestniczyła będzie m.in. w warsztatach rękodzielniczych, dotyczących charakterystycznych w przeszłości dla gminy Krobia zawodów i zajęć. Przeprowadzać będzie też wywiady z mieszkańcami (szczególnie z seniorami i regionalistami ), dotyczące istotnych historycznie wydarzeń na terenie gminy Krobia, z których przygotowane zostanie wydawnictwo drukowane, a także materiały wideo, zamieszczane w serwisie społecznościowym. Uczestnicy projektu poznawać też będą znamienite lokalne postaci, których historię zgłębiać będą poprzez przygotowywanie questów, które dalej kierować będą do swoich rówieśników. Ponadto młodzi ludzie zadbają o lokalne poniemieckie cmentarze, które obecnie są bardzo zaniedbane i częściowo zdewastowane. Cmentarze te zostaną uporządkowane i oznakowane tablicami. Młodzież ocalać będzie również od zapomnienia "zbiór umiejętności", związanych z dobrym wychowaniem, które ze względu na okoliczne liczne dworki i pałace było charakterystyczne przed laty dla gminy Krobia. W tym cele weźmie udział w warsztatach z "kindersztuby". Dodatkowo młodzież przygotuje historyczna inscenizację, odwołującą się do lokalnego wydarzenia, która zaprezentowana zostanie w ramach podsumowania projektu. Podczas realizacji projektu młodzież nauczy się zdobywania wiedzy m.in. o swojej gminie, poprzez współpracę z władzami samorządowym i seniorami. Będzie potrafiła współpracować-wzajemnie oraz z partnerami, delegować zadania, odkrywać swoje mocne, ale też słabsze strony. Wzrośnie też jej samoocena, poziom odpowiedzialności, umiejętność planowania i oceny zasobów lokalnego środowiska.
Budżet projektu: 54 593 zł
Dotacja: 40 000 zł
Rocznik: RS 2015
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

 

Stowarzyszenie " Ziemia Krobska" pokaż / ukryj
Miejscowość: Krobia
Ulica, nr domu i lokalu: Prof. J. Zwierzyckiego 1
Kod pocztowy i Poczta: 63-840 Krobia
Województwo: wielkopolskie
Powiat: gostyński
Telefon: 65 57 11 716
Adres poczty elektronicznej: zk@krobia.pl
Adres strony internetowej:

 

Lokalizacja projektu pokaż / ukryj
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.