Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
Między Narwią a Puszczą Knyszyńską, czyli młody i aktywny Juchnowiec
Realizowany przez: Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Nasza Natura
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Anna Kasjaniuk
Cel: Celem projektu jest rozwój umiejętności społecznych młodzieży poprzez wzrost wiary w siebie, poznanie swoich mocnych i słabych stron, nabycie praktycznych zdolności, zwiększenie umiejętności pracy w grupie oraz współpracy z instytucjami lokalnymi poprzez przygotowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców i pracy nad materiałami promującymi Gminę.
Odbiorcy projektu: Grupa 23 osób w wieku 14-19 lat mieszkających w Gminie Juchnowiec Kościelny.
Streszczenie projektu
Opis działań:
Tematem przewodnim projektu są walory turystyczne gminy Juchnowiec Kościelny, widziane oczyma młodzieży. Zadania cząstkowe projektu to: broszura promująca walory przyrodnicze i kulturowe gminy, która stworzona, zredagowana i wydana zostanie przez młodzież w nakładzie 1000 szt. Przez cały okres realizacji projektu młodzież będzie sama kręciła film o gminie: walory i bariery Gminy pokazane zostaną przez pryzmat młodych ludzi zamieszkujących Gminę JK. Kamera będzie towarzyszyła młodzieży podczas realizacji projektu, zbierania materiałów na broszurę, organizacji wystawy fotograficznej oraz imprezy plenerowej. Dodatkowo pojawią się wywiady z władzami/lokalną społecznością w instytucjach użyteczności publicznej, szkołach i na ulicach. Podsumowaniem filmu będzie jego oficjalna premiera zorganizowana dla wszystkich mieszkańców, połączona z wystawą oraz promocją broszury. Najważniejszym elementem działań promocyjnych, ale i wpływającym na osobisty rozwój grupy młodzieży -będzie przygotowanie imprezy plenerowej, która zawierać będzie szereg elementów związanych z zainteresowaniami młodych, ale także poruszać aspekty walorów turystycznych gminy poprzez organizację gry miejskiej. W trakcie projektu młodzież będzie brała udział w warsztatach fotograficznych, filmowych oraz odbędzie kurs pierwszej pomocy. Każdy zakończony etap działań będzie wspólnie świętowany spędzaniem razem czasu przy ognisku, na pizzy, czy na strzelnicy. Młodzi w trakcie projektu poznają otoczenie pod kątem jego możliwości i barier (zarówno walory oraz instytucje) oraz zdobędą praktyczne umiejętności, które w przyszłości mogą ukierunkować ich zawodowe wybory (film, fotografia, pierwsza pomoc, animacja czasu). Nawiążą współpracę z Gminą i GOK. Nabędą umiejętności komunikacyjne i interpersonalne dzięki pracy w grupie.
Budżet projektu: 47 500 zł
Dotacja: 37 500 zł
Rocznik: RS 2015
Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

 

Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Nasza Natura pokaż / ukryj
Miejscowość: Ignatki Osiedle
Ulica, nr domu i lokalu: ul. Przejezdna 6/32
Kod pocztowy i Poczta: 16-001 Kleosin
Województwo: podlaskie
Powiat: białostocki
Telefon: 504832347
Adres poczty elektronicznej: naszanatura@wp.pl
Adres strony internetowej: naszanatura.com.pl

 

Lokalizacja projektu pokaż / ukryj
Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.