Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
22 czerwiec 2015, 16:12

Program Lokalnego Forum w Kudowie-Zdroju

Program Lokalnego Forum w Kudowie-Zdroju

Organizowanego przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis 

w dniach 23-24.06.2015, w pensjonacie Akacja, Kudowa - Zdrój, ul. Kombatantów.

 

 

23.06

16.30      A co dla młodzieży? czyli o potrzebie wsparcia młodych ludzi w naszym regionie - Wystąpienia otwierające - Burmistrz Kudowy Zdroju oraz  Starosta Kłodzki.

 

 

17.00    Edukacja szkolna i poszkolna młodych ludzi – zarys problematyki - Przedstawienie wybranych danych i opracowań, dyskusja z udziałem m.in:  M. Kowalcze /Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe/ i in.

 

 

18.00     Szkoła po lekcjach -działalność instytucji edukacyjnych - Analiza szkolnych programów pozalekcyjnych, dyskusja z udziałem m.in. Agnieszka Stwertetschka /LO Kudowa/, Dorota Skrobot /ZPS Kłodzko/ i in.

 

 

19.00     Działamy, czyli nie jest tak źle -prezentacja działań na rzecz młodych ludzi ze znaczącym udziałem młodzieży w tym projektów „Równać Szanse” - Prezentacja danych i projektów oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli m.in.: FIN Duszniki Zdr., Fundus Glacensis, Fundacja Qudowa, SAiPZSO w Bystrzycy Kł. i in.

 

 

20.30     kolacja

 

 

24.06

9.00     „W co się bawić?”, czyli oferta spędzania czasu wolnego przez młodzież - Przedstawienie danych, dyskusja z udziałem animatorów ,m.in.” A. Szczytowski /Ołdrzychowice/, K. Sierakowska /Lądek/, A. Nowak /Szczytna/ J. Półtoranos /Kłodzko/ i in.

 

 

10.00     Bariery i problemy społeczne w tym możliwości wchodzenia młodych na rynek pracy w aspekcie lokalnym i globalnym - Przedstawienie raportów i opracować, dyskusja z udziałem m.in. przedstawiciela PUP Kłodzko, przedstawicieli samorządu i in.

 

 

11.00 – 11.30    Przerwa

 

 

11.30     Gdzie działać? - infrastruktura i dostępność usług edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych -  Przestawienie informacji źródłowych, dyskusja z udziałem radnych samorządu oraz rodziców i animatorów.

 

 

12.30     Współpraca lokalna na rzecz młodych ludzi na przykładzie Kudowy Zdroju - Dyskusja z udziałem przedstawicieli organizacji z Kudowy Zdr. m.in. : OSP, Morsy, ZHP, ruchy religijne, Kudowskie Serca, SSLK, Stow. Z Dołu do Góry, Młodzież dla Kudowy i in.

 

 

13.30     Jak to wszystko poukładać? – dyskusja podsumowująca - Przedstawienie wniosków, zaproponowanie utworzenia grupy ds. diagnozy i efektywnych działań na rzecz młodzieży

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.