Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
17 grudzień 2014, 11:08

O współdziałaniu z młodzieżą - publikacje Fundacji Pole Dialogu

Prezentujemy dwie publikacje "Edukacja obywatelska w działaniu" oraz "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą" wydane pod szyldem Fundacji Pole Dialogu. Ich wspólny mianownik to krytyczna refleksja, dotycząca partycypacyjnych przedsięwzięć skierowanych do młodych osób, która wynika z działań przeprowadzonych przez autorów oraz ich partnerów."Edukacja obywatelska w działaniu" pod redakcją Anny Kordasiewicz i Przemysława Sadury, to pierwsza w Polsce książka poświęcona temu tematowi. Autorzy i autorki omawiają w niej doświadczenia klasycznej edukacji obywatelskiej, partycypacji uczniowskiej w szkole i samorządzie lokalnym, doświadczenia w animowaniu społeczności lokalnych i partycypacyjne podejście do pracy z młodzieżą. Badają podłoże ideowe i teoretyczne edukacji obywatelskiej w działaniu, czerpiąc m.in. z praktyki polskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Czytelnicy i czytelniczki znajdą w książce krytykę partycypacji i upodmiotowienia jako uniwersalnego remedium na kryzys demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Publikacja została wydana w ramach projektu „Młodzi ludzie mają wpływ. Projekt zwiększania udziału młodych ludzi w procesach podejmowania decyzji w szkole i gminie”, realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie z Fundacją Pole Dialogu i Goldsmiths College Uniwersytetu Londyńskiego. Projekt był realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 


Druga publikacja, "Pole do działania. Jak partycypacyjnie współpracować z młodzieżą", napisana przez Katarzynę Murawską, pod redakcją merytoryczną Marty Ostrowskiej i Marty Szaranowicz-Kusz, jest zapisem refleksji i doświadczeń z realizacji projektu „Zaprogramuj Dom Kultury”. Wierzymy, że ten tekst będzie przydatny dla osób, które na co dzień zajmują się partycypacją i planują włączyć w swoje działania młodzież. Mogą z niego skorzystać także osoby pracujące z młodymi ludźmi w różnych obszarach (pomoc społeczna, edukacja, kultura), które chciałyby, żeby nie byli oni jedynie odbiorcami ich działań, ale stali się również ich współtwórcami.  Projekt „Zaprogramuj Dom Kultury” został sfiansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja jest dostępna na licencji  Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).
 

 Publikacje można ściągnąć po kliknięciu w linki powyżej lub po wejściu na stronę internetową Fundacji Pole Dialogu: http://www.poledialogu.org.pl/wiedza/nasze-teksty/.


Zapraszamy do lektury! 

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.