Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
2 grudzień 2014, 16:46

Stypendia British Alumni Society dla licealistów

Stypendia  British Alumni Society dla licealistów

Dwa lata w angielskiej szkole średniej  z internatem zakończone maturą

 

 

Chcielibyście spędzić dwa lata w angielskiej szkole z internatem? Zdać tam maturę? Wtedy start do studiów w Wielkiej Brytanii lub USA jest łatwiejszy. Wasze marzenia mogą się spełnić dzięki British Alumni Society. Ta organizacja zdobywa darmowe miejsca w szkołach brytyjskich, które przyznaje laureatom swojej kwalifikacji stypendialnej.

 

Licealiści, sprawdźcie, czy spełniacie warunki. Gimnazjaliści, szykujcie się do startu za rok, dwa.

 

Szczegółowe wymagania dla kandydatów:

-     wiek: 1 klasa LO;

-     znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki w środowisku anglojęzycznym;

-     wyniki egzaminu gimnazjalnego min 80% (średnia ze wszystkich egzaminów z wyjątkiem języka obcego)

-     średnia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum min 4.80;

-     udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne, jak np.: sukcesy sportowe, artystyczne, olimpiady, itd.;

-     dochód rodziców w ostatnim roku podatkowym nieprzekraczający łącznie 125.000 PLN netto.

 

 

Jak się starać o stypendium

Kwalifikacja stypendialna rozpoczyna  się 20 listopada 2015 ogłoszeniem na stronie internetowej BAS www.bas.org.pl : http://bas.org.pl/bas-scholarship-scheme-2015/

Polecamy także fan page nas Facebooku  „Stypendia BAS” www.facebook.com/stypendia.bas 

I  filmiki na Youtube: „Stypendia BAS”

kontakt: Marzena Reich, Członek Zarządu BAS ds. stypendiów Marzena.reich@bas.org.pl

 

Wprowadzenie

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich, używające także nazwy British Alumni Society istnieje w Polsce od 1999r. Zrzesza Polaków, którzy ukończyli studia lub szkoły w Wielkiej Brytanii; wśród założycieli znajdują się m.in. Mateusz Szczurek, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek. Honorowym Przewodniczącym BAS jest każdorazowy Ambasador Brytyjski, współpracujemy też blisko z  British Council. Głównym celem BAS jest wykorzystanie wiedzy i kontaktów nawiązanych podczas studiów dla skutecznego przenoszenia na grunt polski dobrych wzorców rozwiniętej demokracji rynkowej, jaką jest Wielka Brytania, a jednocześnie kształtowanie pozytywnego obrazu Polski w tamtym kraju.

Od 2010 r BAS prowadzi Program Stypendialny BAS, zwany Stypendia BAS. Jest to możliwość bezpłatnej (finansowanej przez same szkoły) dwuletniej nauki w szkole średniej z internatem w Wielkiej Brytanii. Angielska matura zwiększa szanse dostania się na prestiżowe wyższe uczelnie brytyjskie lub amerykańskie oraz znalezienia pomocy materialnej w okresie studiów. Jest to również wyjątkowo efektywna metoda promocji Polski w środowiskach opiniotwórczych, jakimi są brytyjskie szkoły z internatem, gdzie uczą się dzieci europejskich elit. Obecność polskich uczniów, często odnoszących wielkie sukcesy w nauce i poza szkołą, pozytywnie wpływa na wizerunek Polaków, jako ludzi zdolnych, pracowitych i ambitnych. BAS nawiązuje kontakty ze szkołami, zbiera oferty bezpłatnych miejsc, przeprowadza ogólnopolską kwalifikację stypendialną i wyłania najlepszych kandydatów przedstawianych następnie szkołom do akceptacji.

 

 

Stypendia BAS

Zostały one przyznane po raz pierwszy w roku 2010, w odpowiedzi na propozycję dyrektora brytyjskiej żeńskiej szkoły Adcote School for Girls, który zaoferował BAS pierwsze dwa miejsca. W roku 2011 BAS uzyskał pięć miejsc, w roku 2012 – jedenaście, w 2013 – trzynaście, a w roku 2014 - osiemmnaście. Od 2012 roku kwalifikacja stypendialna BAS jest objęta nadzorem merytorycznym Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. W 2013 r pan Prezydent RP Bronisław Komorowski objął Kwalifikację BAS honorowym patronatem.

 

 

Zasady Kwalifikacji Stypendialnej BAS

O stypendia mogą się ubiegać uczniowie pierwszych klas liceów ogólnokształcących, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum średnią ocen równą co najmniej 4,80 i średni wynik z egzaminu gimnazjalnego co najmniej 80,0% .  Istnieje także kryterium dochodowe, które stanowi, że kandydaci musza pochodzić z rodzin gdzie roczny dochód netto nie przekracza 125 tys PLN netto na całą rodzinę.

 

 

Rozmowy kwalifikacyjne

Rozmowy odbywają się w gmachu Polskiej Akademii Nauk, w pomieszczeniach naszego Partnera Szkoły Nauk społecznych przy IFiS PAN. Biorą w nich udział zaproszeni dyrektorzy szkół oferujących stypendia. W tym roku było ich pięciu.

 

 

Kim są stypendyści

Większość pochodzi z wykształconych rodzin i wielkich miast, ALE stypendyści z mniejszych ośrodków i ze wsi (Jabłonka na Orawie, Chlewiska na Mazowszu, , Kolonia Bogoria koło Staszowa) pojawiają się coraz częściej. Także coraz częściej pojawiają się kandydaci z regionów peryferyjnych, jak Przemyśl, Lublin, Białystok.

 

 

Dotychczasowe wyniki

Dotychczas Stypendia BAS uzyskało 50 osób, z czego 19 już studiuje. Ponad dziesięć osób otrzymało w swoich szkołach nominację na Prefekta lub Head Boy/Head Girl. Wśród absolwentów studiujących mamy studentówOxbridge, Imperial College London, Princeton, USA King’s College London, Rotterdam School of Economics w Holandii  Barcelona Institute of Art and Design I wiele innych. .

 

 

Współpraca z Ambasadą Wielkiej Brytanii:

Ambasador Wielkiej Brytanii, Honorowy Przewodniczący BAS przyjmuje w swojej rezydencji członków Komisji Kwalifikacyjnej, dotychczasowych stypendystów oraz gości BAS w przeddzień rozpoczęcia rozmów kwalifikacyjnych. W czerwcu /lipcu urządzana jest uroczystość wręczenia stypendystom pamiątkowych dyplomów przez Ambasadora.

 

 

Czym jeszcze zajmuje się BAS?

  1. Działa na rzecz swoich członków w programie Focus on Career: informacje o stażach, praktykach, ofertach pracy, organizuje kursy doskonalące poszukiwane przez pracodawców umiejętności. 2. Dla młodzieży szkolnej: Klub Nauki Publicznego Przemawiania Masterclass przy Toastmasters International w Warszawie. 3. Dla wszystkich: Dyskusyjny Klub Książki w jęz. angielskim, oraz otwarte Debaty Oksfordzkie z udziałem znanych polityków i dziennikarzy. 4. Dla studiujących za granicą: partnerstwo z Akademią Europejskiego Kongresu Finansowego, dzięki któremu studenci studiujący za granicą uzyskują unikalną możliwość uczestnictwa w sopockim Kongresie i osobistego poznania największych polskich pracodawców co może wpłynąć na decyzje o powrocie do Polski. Partnerstwo w programie Polish Opportunities, w ramach którego 20 studentów Oxford i Cambridge przyjedzie do Polski w grudniu i spotka się z potencjalnymi pracodawcami, m.in. PKO BP, PeKaO Sa, EY Polska, PKN Orlen, PZU itd.

 

 

Kontakt i więcej informacji:

www.bas.org.pl; strona „Stypendia BAS” na Facebooku i filmiki „Stypendia BAS” na Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=N0GzuAOzSmw  oraz  http://www.youtube.com/watch?v=VW0G68WPBoQ

Marzena Reich , marzena.reich@bas.org.pl, tel 665-65-85-25

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.