Aktualności  (pokaż wszystkie)
20 sierpień 2015, 14:41

Wyłączenie Panelu Wnioskodawcy Programu Równać Szanse!

Informujemy, że od dnia 25-go sierpnia 2015 r., od godziny 7.00 do dnia 26-go sierpnia 2015 r., do godziny 6.59 zostanie wyłączony Panel Wnioskodawcy, a przez to nie będzie możliwe podejmowanie żadnych aktywności związanych z rozliczeniem i obsługą dotacji przez Grantobiorców. więcej
19 sierpień 2015, 14:57

Już 26 sierpnia ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy!

W środę, 26 sierpnia Polska Fundacja Dzieci i Młodzież ogłosi Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015! więcej
19 sierpień 2015, 11:45

Szkolenia "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse"!

Zapraszamy do udziału w szkoleniach "Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse". Szkolenia odbędą się we wrześniu w 5 największych miastach Polski. więcej
19 sierpień 2015, 10:59

Szkolenie z wykorzystania nowoczesnych technologii dla koordynatorów RS.

Po raz kolejny ogłaszamy rekrutację na szkolenie z zakresu nowoczesnych technologii dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji uczestniczących przynajmniej raz w Programie Równać Szanse. więcej
5 lipiec 2015, 16:47

Zakończyło się Szkolenie Młodzieżowych Liderów!

Zakończyło się Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Programu Równać Szanse! więcej
24 czerwiec 2015, 15:56

Relacja z Lokalnego Forum w Kudowie - Zdroju

 

Stowarzyszenie Fundus Glacensis z  Kudowy Zdroju w dniach 23-24 czerwca realizowało forum liderów pod hasłem „Wspieramy młodzież na Ziemi Kłodzkiej”. To I etap programu „Równać Szanse” – Fora Lokalne. W forum wzięło udział 40 osób (animatorów, nauczycieli, społeczników, przedstawicieli instytucji i organizacji i samorządowców).

Forum otworzyli: Piotr Maziarz- burmistrz Kudowy Zdroju, Maciej Awiżeń -starosta kłodzki , Artur Łęga z PFDiM oraz prezes stowarzyszenia Fundus Glacensis Wojciech Heliński. Wstępnie zostały poruszone tematy o potrzebie wsparcia młodych ludzi w naszym regionie. Zwrócono uwagę na pytania jakie powinniśmy sobie zadać i z jakimi problemami mamy obecnie do czynienia.

Pierwszym tematem moderowanym przez animatora, pedagoga, wiceprezesa Stowarzyszenia Fundus Glacensis Marka Mazurkiewicza była „Edukacja szkolna, poszkolna i pozaszkolna młodych ludzi – zarys problematyki.” Dyskusja dotyczyła aktualnych form pracy z młodzieżą w szkołach i poza szkołą. Zadano pytania czy szkoła odpowiada na potrzeby młodych ludzi i w jakim zakresie. Poruszono temat diagnozowania środowiska młodych, rozumienia ich potrzeb. „Szkoła po lekcjach – działalność instytucji edukacyjnych” to kolejny punkt poświęcony tematyce edukacji młodzieży. Agnieszka Boczkowska z Fundacji Aktywnego Rozwoju prowadziła dyskusję dotyczącą oferty zajęć pozadydaktycznych. Jarosław Wrona animator i koordynator projektów realizowanych przez młodzież poprowadził dyskusję w punkcie „ Działamy, czyli nie jest tak źle”.  Uczestnicy prezentowali projekty realizowane z młodzieżą i ze znaczącym udziałem młodzieży, w tym projekty w ramach „Równać Szanse”. Wskazano źródła i możliwości pozyskiwania funduszy na realizację inicjatyw.  Omówiono  problemy i zagrożenia podczas realizacji projektów. Ważną częścią dyskusji było zwrócenie uwagi na ewaluacje.

Drugi dzień forum otworzyła Joanna Mazurkiewicz animator ,instruktor Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju. W punkcie „W co się bawić?” dyskutowano o ofercie spędzania czasu wolnego przez młodzież.  Zostały przedstawione różne formy aktywowania młodych w powiecie, wskazano plusy i minusy zajęć, warsztatów oferowanych młodzieży.  Marek Pawłowski ekspert aktywizacji zawodowej /Warszawa/ zaprosił do rozmowy o barierach i problemach społecznych w tym wchodzenia młodych na rynek pracy w aspekcie lokalnym i globalnym. „Gdzie działać” dyskusję o dostępności usług edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych poprowadził Jacek Kowalczyk wiceburmistrz Dusznik Zdroju.  O współpracy lokalnej na rzecz młodych ludzi rozmawiał z uczestnikami forum Szczepan Smoleński z Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Qdowa, realizującej liczne projekty.

Ostatnim punktem drugiego dnia forum było podsumowanie: przedstawienie wniosków, lepszych form działań z młodzieżą, powołanie zespołu do spraw diagnozy lokalnej w temacie „młodzież na Ziemi Kłodzkiej”.  Forum wypracowało kilka wniosków w następujących kwestiach:

 

• Doprowadzenie do konsolidacji przedstawicieli lokalnych grup i środowisk działających na rzecz młodzieży

• Weryfikacja oceny mocnych i słabych stron lokalnych podmiotów działających z młodzieżą

• zainteresowanie samorządowców i lokalnej opinii publicznej problematyką wspierania młodzieży

• Powstania grupy osób zainteresowanych wypracowaniem form działania na rzecz młodzieży na terenie powiatu kłodzkiego oraz podjęciem działań przygotowawczych do przeprowadzenia diagnozy środowiska lokalnego w kontekście realizacji efektywnych działań dla i z młodzieżą.

 

Jarosław Wrona

Cel Programu "Równać Szanse"

Konkursy dotacyjne

W tym dziale znajdą się informacje dotyczące aktualnej oferty konkursowej Programu.

Projekty modelowe

Zapraszamy do zapoznania się z Projektami Modelowymi Programu "Równać Szanse".

Kalendarium

Sprawdź co wydarzy się
w Programie "Równać Szanse" w 2015 r.